ZAPROSZENIE NA MSZĘ ŚW. 20 MARCA 2023 W INTENCJI POKOJU NA UKRAINIE

Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski,  poinformował, że Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), kolejny już raz, wystąpiła z ogólnoeuropejską inicjatywą modlitewną „Łańcuch eucharystyczny”. Przez 39 kolejnych dni, poszczególne episkopaty będą podejmowały różnorodne inicjatywy modlitewne, upraszając dar sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy.

CCEE prosi, aby Kościół w Polsce animował modlitewnie dzień 20 marca 2023 r.

W związku z tym uprzejmie zapraszamy na Mszę św. ww. intencji sprawowaną 20 marca br. o godz. 9.00 w bazylice katedralnej w Płocku. Będzie jej przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski.

Pasterze z całej Europy wyrażają ufność, że wspólne błaganie milionów Europejczyków przybliży dzień upragnionego pokoju i raz jeszcze zjednoczy wszystkich wierzących w solidarnej trosce o Ukrainę.

Płock, dnia 17 marca 2023 r.
ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii Płockiej