Zbiórka na budowę studni głębinowej w Afryce

Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku prowadzi zbiórkę pieniędzy na budowę studni głębinowej w Afryce. Środki udaje się uzyskać m.in. dzięki zbiórce makulatury. Aby cel udało się zrealizować, potrzeba jeszcze około 20 tys. zł.

Africa 2665100 640

Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku prowadzi zbiórkę pieniędzy na budowę studni głębinowej w Afryce. Pieniądze pochodzą ze zbiórki zużytych ubrań i makulatury, a także od ludzi dobrej woli, których chcą przeznaczyć pieniądze na ten szczytny cel. Pojemniki na makulaturę i ubrania wystawione zostały na przykościelnych parkingach. Do tej pory udało się zebrać około 20 tys. zł, potrzeba jeszcze drugie tyle, bo budowa studni ma kosztować około 40 tys. zł (10 tys. dolarów).

Po zakończeniu zbiórki zostanie wybrany kraj, w którym ona powstanie. W projekcie tym wspiera parafię Fundacja Polska Raoula Follereau, pomagająca chorym na trąd, prowadzona przez dr. Kazimierza Szałatę. Wiadomo już, że studnia będzie nosić imię ks. Romualda Jaworskiego, pierwszego proboszcza parafii, która w tym roku obchodzi 40-lecie istnienia. Ks. Jaworski był budowniczym kościoła, plebanii i domu parafialnego.

- Tam, gdzie nie ma studni głębinowej, mieszkańcy Afryki korzystają z wód podskórnych, co stwarza niebezpieczeństwo chorób. Najbardziej zdrowa do picia jest woda ze studni głębinowej. Każda nowa studnia głębinowa, to najlepsze źródło wody pitnej. Brak takiej wody, to wielki problem w Afryce - mówi ks. kan. Zbigniew Sajewski, proboszcz płońskiej parafii.

Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku ma na swym koncie już dwie zbudowane studnie w Afryce. Pierwsza, to „Maksymilian” (zbudowana wspólnie z polskim oddziałem Fundacji Raoula Follereau), która powstała na terenie misji Najświętszego Serca Jezusa w Mbei w Kamerunie, gdzie pracują siostry pasjonistki, związane z diecezją płocką. Jej budowa kosztowała 43 tys. zł. Drugą ze studni nazwano „Marianna” (zbudowana przez parafię), została ona oddana do użytku w styczniu br. w Burkina Faso w Afryce Zachodniej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę