Zbiórka na Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na portalu udasie.pl

Budujące się Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku na portalu udasie.pl prowadzi zbiórkę na niezbędne prace wykończeniowe - potrzeba 500 tysięcy złotych. Wszyscy, którzy zechcą wesprzeć rozbudowę miejsca, w którym 90 lat temu św. Siostra Faustyna Kowalska zobaczyła Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie”, mogą to uczynić za pośrednictwem strony internetowej sanktuarium.

Fot Zmbmplock Bs 06 2021 (3)

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Starym Rynku w Płocku, to miejsce w którym 22 lutego 1931 roku Jezus Miłosierny po raz pierwszy ukazał się św. Siostrze Faustynie Kowalskiej w obrazie „Jezu ufam Tobie”. Sanktuarium powstało na terenie klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w dniu kanonizacji św. Siostry Faustyny, czyli 30 kwietnia 2000 roku.

Mała kaplica zakonna, mianowana Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, szybko okazała się zbyt ciasna, by pomieścić pielgrzymów, którzy przybywają do tego miejsca z najdalszych zakątków ziemi, aby odkryć prawdziwy obraz Boga, który jest Bogiem Miłosierdzia.

W 2015 roku Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia rozpoczęło budowę nowego sanktuarium, w tym kościoła, który mógłby pomieścić około 1,5 tysiąca osób. W górnej części budynku będzie kaplica dziennej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz główna nawa kościoła. W dolnej części zaplanowano Muzeum Św. Siostry Faustyny, sale prelekcyjne, Dom Pielgrzyma.

- Aktualnie przed nami do wykonania zostało jeszcze około 50 % prac, aby zakończyć budowę sanktuarium. Prace wykończeniowe są bardzo kosztowne, nie stać nas finansowo, by oddać świątynię do użytku wiernych 22 lutego 2022 roku, choć tak planowałyśmy. Dlatego kierujemy prośbę o wsparcie finansowe do szerszej społeczności w Polsce i za granicą, tak aby wspólnie dokończyć budowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Obecnie prowadzona zbiórka na portalu udasie.pl ma na celu pozyskanie 500 tysięcy złotych – wyjaśnia s. Diana Kuczek ISMM, przełożona płockiego domu zgromadzenia.

Zgromadzenie prosi o środki na pokrycie kosztów związanych z robotami kamieniarskimi w kościele i wokół niego. Wspomniane 500 tysięcy złotych potrzeba na: parapety wewnętrzne w prezbiterium, w oknach nawy głównej, kaplicy adoracji, zaplecza kościoła, nakrywy ścian balustradowych (150 tys. zł), parapety zewnętrzne, ścianki przy schodach Domu Pielgrzyma i balustradę ołtarza polowego (100 tys. zł), cokół zewnętrzny kościoła i domu pielgrzyma oraz schody wejściowe do kościoła (250 tys. zł).

Osoby, które zdecydują się wesprzeć tę szlachetną zbiórkę, mogą to uczynić za pośrednictwem strony płockiego sanktuarium: https://milosierdzieplock.pl/pl/dokoncz-z-nami-budowe-sanktuarium-2021 (gdzie znajduje się przekierowanie na zbiórkę na portalu udasie.pl) lub bezpośrednio na portalu udasie.pl. Na stronach tych można też znaleźć szczegółowy opis zbiórki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę