Zjazd uczestników programu Baranki

- Adwent jest po to, aby dokonać naprawy życia, by nabrało ono właściwej miary, gdzie wszystko będzie na swoim miejscu – powiedział ks. biskup Piotr Libera do dzieci i rodziców, uczestniczących w programie Baranki, przygotowującym do przyjęcia Pierwszej Komunii świętej. Wzięli oni udział w adwentowym, formacyjnym zjeździe na terenie Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego „Studnia” w Płocku (11-12 grudnia br.).

Baranki P Piotr

Bp Piotr Libera w homilii stwierdził, że Pan Jezu w Ewangelii w sobotę drugiego tygodnia Adwentu przywołuje proroka Eliasza i Jana Chrzciciela. Wzywa do naprawy tego, co zepsute i zaniedbane. Nie ma człowieka, który może powiedzieć, że niczego w życiu nie zepsuł czy nie uszkodził. Warto podejmować kroki, żeby uzdrowić relacje, uspokoić myśli i emocje. Trzeba spojrzeć z boku, z dystansu, spróbować zrozumieć sytuację i pomyśleć, jak naprawić coś, co idzie w złym kierunku.

- Jeżeli zdarzy się nam zepsuć relacje z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem, jeżeli zdarzy nam się zepsuć atmosferę w domu, w rodzinie, jeżeli zdarzy nam się zepsuć dobry nastrój w pracy, jeżeli zdarzy się nam cokolwiek popsuć - to dzisiaj jesteśmy wezwani przez słowo Boże do tego, abyśmy to wszystko ponaprawiali. Po to jest też Adwent. To dobry, stosowny czas, żeby naprawiać w naszym życiu to co popsute – przekonywał kaznodzieja.

Podkreślił ponadto, że czasem warto zrobić krok do tyłu, zamilknąć w sporach, nie wracać stale do negatywnych przeżyć. Słowa „przepraszam” i „dziękuję” mają ogromną moc.

Zdaniem bp. Libery Pan Jezus nie bez powodu przywołuje Eliasza i wskazuje na Jana Chrzciciela. To są wyjątkowe postacie, wyjątkowe osoby, prorocy na czas Adwentu, czyli na czas prostowania i naprawiania życiowych dróg. Adwent jest po to, aby dokonać naprawy życia, by nabrało ono właściwej miary, „gdzie wszystko będzie na swoim miejscu”.

W programie dwudniowego zjazdu Baranków i ich rodziców znalazła się m.in. spowiedź rodziców, adoracja Najświętszego Sakramentu, analiza słowa Bożego, zwiedzanie katedry i wykonanie rysunku z natury.

Program Baranki powstał kilka lat temu, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodzin edukujących swoje dzieci w domu. Pierwsze spotkania odbywały się w diecezji bielsko-żywieckiej, ale kolejne grupy Baranków powstały także w innych diecezjach, w tym w diecezji płockiej (obecnie trwa druga edycja programu). Program ten pomaga rodzicom przygotować dzieci do przyjęcia sakramentu pokuty (pierwsza spowiedź) i Pierwszej Komunii świętej. Stanowi przestrzeń do pogłębiana wiary i umacniania więzi małżeńskiej.

Zgodnie z założeniami programu, najwłaściwszym miejscem przekazywania dzieciom wiary jest rodzina, a wsparcia we wzrastaniu w wierze udziela wspólnota rodzin. Do przyjęcia sakramentu pojednania dzieci przygotowuje kapłan. Przygotowania te opiera się na perspektywie dobra (jest to podstawowe założenie wspólnot Baranków). Realizujący program odnoszą się do Pisma św., sięgają do dorobku przodków, odwołują do dzieł sztuki i kultury, a także opierają się na rysunku z natury.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę