Zmarł ks. Henryk Bysiak, emerytowany proboszcz par. Poniatowo

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 19 kwietnia br. zmarł ks. Henryk Bysiak. Przeżył 75 lat w tym 51 lat w kapłaństwie. [link do transmisji pogrzebu poniżej]

Pogrzeb1.jpg

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Henryka Bysiaka  odbędą się w środę, 22 kwietnia br. o godz. 12.00 w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Kielcach. Mszy Świętej przewodniczyć będzie ks. bp Mirosław Milewski. Ciało zmarłego Kapłana zostanie złożone na Cmentarzu Komunalnym nr 2 w Kielcach. Transmisja uroczystości pogrzebowej będzie dostępna na stronie parafii http://maksymilian-kielce.pl/. Śp. ks. Henryka polecamy Bożemu Milosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

LINK DO TRANSMISJI POGRZEBU: https://youtu.be/IvfLTQ_Pqxk


 ks. Józef Henryk Bysiak 
ur. 19 lipca 1945, Krajno, woj. kieleckie
diakonat: 26 kwietnia 1969;
kapłaństwo: 15 czerwca 1969 r. w Rypinie;
praca duszpasterska: wikariusz w par. Bielsk (1969-1970), wikariusz w par. Ligowo (1970-1971), wikariusz w par. Katedralnej (1971-1976); wikariusz w par. Gostynin (1976-1978), wikariusz w par. Mława (1978-1984), proboszcz par. Ostrowite (1984-1996), proboszcz par. Poniatowo (1996-2014), emeryt (2014-2020)
zm. 19 kwietnia 2020 r. w Płocku

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę