Zmarł ks. inf. Ludomir Kokosiński

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 23 lutego br. (niedziela), zmarł ks. inf. Ludomir Kokosiński, emeryt. Przeżył 86 lat w tym 60 w kapłaństwie.

Pogrzeb1.jpg

Uroczystości pogrzebowe odbedą się w par. św. Tekli w Ciechanowie, 27 lutego 2020 r. (czwartek), o godz. 11.00, którym przewodniczyć będzie bp Mirosław Milewski. Trumna z ciałem zostanie odporwadzona na cmentarz parafialny. Dzień wcześniej  tj. w środę (26 lutego) o godz. 19.30, odbedzie się Msza Święta żałobna  z udziałem Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. Zgodnie z wolą nabliższych śp. ks. Ludomira,  zamiast kwiatów i wiązanek, prosimy o złożenie ofiar wolontariuszom z płockiej Caritas na działania hospicjum. Polecajmy zmarłego ks. Ludomira Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


ks. inf. Ludomir Kokosiński
ur. 14 czerwca 1934 r. w Chlebowie, par. Blichowo;
diakonat: 14 czerwca 1959 r. w Płocku;
prezbiterat: 19 czerwca 1960 r. w Płocku;
praca duszpasterska: wikariusz w par. Nasielsk (1960) i par. Sierpc (1966); proboszcz: par. Joniec (1968) i par. św. Tekli w Ciechanowie (1980);
emeryt: 2009 r.;
funkcje i odznaczenia: wicedziekan i dizekan dek. ciechanowskiego; kanonik gremialny Kapituły Kolegiaty Pułtuskiej (1982), prałat prepozyt Kapituły Kolegiaty Pułtuskiej (2011);
zmarł: 23 lutego 2020 r. w Ciechanowie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę