Zmarł ks. Józef Ziółkiewicz SDB z Czerwińska

3 kwietnia 2021 roku zmarł ks. Józef Ziółkiewicz SDB ze wspólnoty salezjańskiej w Czerwińsku nad Wisłą w 81 roku życia, 61 ślubów zakonnych i 52 kapłaństwa.

Mourning-73982_640.jpg

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Józefa Ziółkiewicza, którym będzie przewodniczył Bp Piotr Libera odbędą się w sobotę 10 kwietnia 2021 roku o godzinie 15.00. w parafii pw. Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą. Salezjanie przypominają, iż z powodu nałożonych limitów (1os/20m2), w czerwińskim kościele może przebywać 35 osób z wyłączeniem osób sprawujących kult. Uroczystości pogrzebowe będą transmitowane na profilach społecznościowych.

Profil fejsbukowy - Opactwo Romańskie Czerwińsk

Niech Chrystus Pan chwalebnie zmartwychwstały otworzy Mu bramy nieba. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie ...

za stroną: www.czerwinsk.salezjanie.pl

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę