Zmarł ks. kan. Stefan Prusiński

Ze smutkiem zawiadamiamy, że  zmarł ks. kan. Stefan Prusiński. Odszedł do Pana w 92 roku życia i 65 roku posługi kapłańskiej.

Pogrzeb 5

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Stefana Prusińskiego rozpoczną się w piątek (25 lutego) o godz. 19.00 Mszą świętą żałobną sprawowaną przez księży z dekanatu sierpeckiego w kościele w Borkowie. 

Mszy Świętej pogrzebowej w sobotę (26 lutego) o godz. 11.00 przewodniczyć będzie biskup Mirosław Milewski w kościele parafii pw. św. Apolonii w Borkowie.  

Po Mszy Świętej pogrzebowej trumna z ciałem śp. ks. Prusińskiego zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Borkowie. 

Śp. ks. Stefana polecajmy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


Ks. kan. Stefan Prusiński
urodzony: 3 kwietnia 1930 r. w Cieszkowie Starym (par. Baboszewo);
diakonat: 10 lutego 1957 r. w Płocku
kapłaństwo: 15 czerwca 1957 r. w Płocku;
praca duszpasterska: wikariusz w parafiach: Gostynin (1957), Sieluń (1957), Gołymin (1959-1961), Chorzele (1961-1962), Gradzanowo (1962-1963), Zambski (1963-1967); proboszcz parafii Borkowo (1967-2001); wieloletni wicedziekan i ojciec duchowny w dekanacie sierpeckim;
odznaczenia: tytuł kanonika (1990), kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej (2002);
emerytura: od 2001 r.  
zmarł: 23 lutego 2022 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę