Zmarł ks. Piotr Muzyczyszyn

Ze smutkiem zawiadamiamy, że  zmarł ks. Piotr Muzyczyszyn. Odszedł do Pana ukończywszy 35 lat życia i po 10 latach posługi kapłańskiej.

Pogrzeb.jpg

Mszy Świętej pogrzebowej w sobotę (27 listopada) o godz. 11.00 przewodniczyć będzie biskup Piotr Libera w kościele parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku. 

Po Mszy Świętej pogrzebowej trumna z ciałem śp. ks. Muzyczyszyna zostanie złożona w grobie na cmentarzu parafialnym w Sierpcu.

Śp. ks. Piotra polecajmy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


Ks. Piotr Krzysztof Muzyczyszyn
ur.: 16 kwietnia 1986 r. w Sierpcu;
diakonat: 5 czerwca 2010 r. w Płocku;
kapłaństwo: 18 czerwca 2011 r. w Płocku;
praca duszpasterska: wikariusz par. Serock (2011-2014), student KUL (2014-2018), wikariusz par. św. Jadwigi Królowej w Płocku (2018-2021)
zmarł: 25 listopada 2021 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę