Zmarł ks. prał. prof. dr hab. Czesław Rychlicki

Z głębokim żalem informujemy, że 17 grudnia 2022 zmarł ks. prał. prof. dr hab. Czesław Rychlicki, emerytowany wykładowca WSD w Płocku. Odszedł do Pana w wieku 83 lat, w 59 roku swojego kapłaństwa. 

Pogrzeb 5

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Czesława Rychlickiego rozpoczną się w środę (21 grudnia) o godz. 11.00 Mszą Świętą, której przewodniczyć będzie Bp Szymon Stułkowski w płockiej katedrze. Po zakończonej Eucharystii wspólnota seminaryjna zaprasza rodzinę zmarłego ks. Rychlickiego i kapłanów na obiad.

Natomiast Mszy Świętej w czwartek (22 grudnia) o godz. 11.00 w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad Drwęcą przewodniczyć będzie bp Roman Marcinkowski. Trumna z ciałem zmarłego zostanie złożona w grobie na cmentarzu w Dobrzyniu nad Drwęcą. Rodzina śp. ks. Czesława zaprasza po uroczystościach pogrzebowych wszystkich kapłanów na obiad do restauracji Dwór Fijewo (ul. PTTK 21, 87-400 Golub-Dobrzyń).

W dniach poprzedzających pogrzeb sprawowane będą Msze Święte w kaplicy Domu Pogrzebowego Stanisława Frydrysiaka (Nowe Trzepowo 4A) w następującym porządku:
- niedziela godz. 15.00
- poniedziałek godz. 20.00
- wtorek godz. 20.00

Podczas uroczystości pogrzebowych w Płocku i Dobrzyniu będą zbierane przez wolontariuszy datki na Dom Seniora Leonianum w Sikorzu skąd odszedl do wieczności po ciężkiej chorobie ks. Rychlicki.

Śp. ks. Czesława polecajmy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


ks. prał. prof. dr hab. Czesław Rychlicki
ur. 29 maj 1939 r. w Golubiu-Dobrzyniu;
diakonat: 17 czerwca 1962 r. w Płocku;
kapłaństwo: 16 czerwca 1963 r. w Płocku;
praca duszpasterka, powierzone zadania i funkcje: wikariusz w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Białej k. Płocka (1963); grudzień 1970 r. uzyskał doktorat (Rzym); w latach 1971-2013 wykładał teologię dogmatyczną i ekumenizm w WSD w Płocku; w 1972-2001 zorganizował i pracował w Soborowym Studium Teologiczno-Pastoralnym w Płocku; wykładał w ATK i w UKSW w Warszawie;  od 2001 r. był pracownikiem naukowo-dydaktycznym UMK w Toruniu; w latach 2004-2014 był członkiem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej; od 2003 r. był członkiem korespondentem, a następnie od 2007 r profesorem rzeczywistym PAT w Watykanie; pełnił także funkcję sekretarza Rady Naukowej KEP (1999-2007); był organizatorem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk i jej członkiem PAN.
odznaczenia: kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Płockiej (1987), prałat honorowy Jego Świątobliwości (2004);
zm. 17 grudnia 2022 r. w Sikorzu (Dom Leonianum).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę