Zmarł ks. prał. Tadeusz Niestępski

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 19 lipca 2021 r. zmarł ks. prał. Tadeusz Niestępski. Odszedł do Pana w 91 roku życia i 66 roku kapłaństwa.

Pogrzeb 5

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. prał. Tadeusza Niestępskiego rozpoczną się w piątek (23 lipca) o godz. 19.00 Mszą Świętą żałobną sprawowaną przez księży z dekanatu przasnyskiego w kościele farnym w Przasnyszu.

Mszy Świętej pogrzebowej w sobotę (24 lipca) o godz. 10.00 przewodniczyć będzie biskup Roman Marcinkowski w kościele parafii pw. św. Wojciecha w Przasnyszu.

Po Mszy Świętej pogrzebowej trumna z ciałem śp. ks. Niestępskiego zostanie złożona w grobie na cmentarzu parafialnym.

Śp. ks. Tadeusza polecajmy Bożemu Milosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


ks. prał. Tadeusz Niestępski
ur. 26 lipca 1930 r. w Bobinie Grzybkach, par. Płoniawy;
diakonat: 5 grudnia 1954 r. w Płocku;
kapłaństwo: 11 lutego 1956 r. w Płocku;
praca duszpasterka, powierzone zadania i funkcje: wikariusz par. Krasnosielc, wikariusz par. Pułtusk, wikariusz par. Gradzanowo, wikariusz par. Strzegowo, wikariusz par. Krzynowłoga Mała, proboszcz par. Krzynowłoga Mała, proboszcz par. Sanniki, proboszcz par. Dzierzgowo, proboszcz par. Przasnysz, kapelan w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Przasnyszu, administrator par. Węgra, administrator par. Święte Miejsce, wieloletni dziekan dekanatu przasnyskiego;
emeryt: 1997;
odznaczenia:
kanonik (1976), kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Pułtukiej (1997), kapelan Jego Świątobliwości (2006);
zm. 19 lipca 2021 r. w Przasnyszu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę