Zmarła siostra Remigia (Grażyna) Zembrzuska, pasjonistka

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarła, 1 maja 2022 r., śp. s. Remigia, pasjonistka. 

Pogrzeb 5

1 maja 2022 roku w Domu Macierzystym w Płocku po długiej chorobie, w wieku 55 lat zakończyła swe ziemskie życie siostra Remigia – Grażyna Zembrzuska.

Siostra Remigia, córka Daniela, Remigiusza i Krystyny urodziła się 8 września 1967 roku w Przasnyszu. Do Zgromadzenia wstąpiła 24 sierpnia 1985 roku, pierwszą profesję zakonną złożyła 12 sierpnia 1988 roku, a profesję wieczystą – 11 sierpnia 1993 roku.

Pogrzeb Siostry Remigii odbędzie się w czwartek, 5 maja br. Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w Katedrze Płockiej o godz. 14:00.

Uroczystościom pogrzebowym przewodniczyć będzie Bp Roman Marcinkowski.

Po Mszy ciało zmarłej zostanie złożone w grobowcu Sióstr Pasjonistek na cmentarzu przy al. Kobylińskiego w Płocku.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę