Zmiana miejsca Konferencji Księży Dziekanów

Czcigodni Księża/Szanowni Państwo!

16-img_9726.jpg

Uprzejmie informujemy, że decyzją Biskupa Płockiego Piotra Libery zostało zmienione miejsce najbliżej Konferencji Księży Dziekanów. Odbędzie się ona w poniedziałek, 16 marca br., w budynku Kurii Diecezjalnej w Płocku (Opactwo Pobenedyktyńskie), tradycyjnie w sali barkowej na II piętrze. Rozpocznie się ona o godz. 10.00 nabożeństwem w Bazylice Katedralnej w Płocku (Liturgią Godzin – Modlitwą Przedpołudniową połączoną z konferencją ascetyczną).


Z wyrazami szacunku - ks. kan. dr Dariusz Rogowski Notariusz Kurii Płockiej