Aktualności

Rekolekcje kapłańskie o liturgii w Popowie

Rekolekcje kapłańskie o liturgii w Popowie

„I nie wódź nas na pokuszenie…” – pod tym hasłem odbyły się w dniach 11-13 lutego 2019 r. w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas Diecezji Płockiej w Popowie-Letnisku rekolekcje kapłańskie o liturgii. Wspólna modlitwa, skupienie, dzielenie się bogactwem liturgii kapłańskiej zgromadziły kapłanów kilku diecezji. czytaj więcej

Herma relikwiarzowa św. Walentego w Muzeum Diecezjalnym

Herma relikwiarzowa św. Walentego w Muzeum Diecezjalnym

W Muzeum Diecezjalnym im. bł. abp. A.J. Nowowiejskiego w Płocku, bez względu na kalendarz, dużym zainteresowaniem cieszy się XVII-wieczny herma relikwiarzowa przedstawiająca św. Walentego. Wykonana ze srebra i naturalnych rozmiarów, przedstawia patrona zakochanych w stroju liturgicznym. Zabytek pochodzi z parafii Krasne. czytaj więcej

Pierwsze w historii Domu Leonianum obchody Światowego Dnia Chorego

Pierwsze w historii Domu Leonianum obchody Światowego Dnia Chorego

Msza św. w intencji chorych i cierpiących, koncert, spektakl artystyczny oraz spotkanie z kosmetologiem, znalazło się w programie pierwszych w historii Domu Leonianum – Piękne życie! kilkudniowych obchodów Światowego Dnia Chorego (10-12 lutego br.): - Krzyż pozwala zrozumieć „życiodajne cierpienie” - powiedział do seniorów ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski. czytaj więcej

Światowy Dzień Chorego w Kraszewie – Czubakach

Światowy Dzień Chorego w Kraszewie – Czubakach

W 27. Światowym Dniu Chorego Biskup Płocki Piotr Libera modlił się z chorymi i podopiecznymi Centrum Medycznego „Grupa Zdrowie” w Kraszewie-Czubakach koło Raciąża w diecezji płockiej: - Nikt nie odchodzi od Jezusa bez pomocy – przekonywał uczestników Eucharystii. Odwiedził także chorych na oddziale dziecięcym i w hospicjum. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: Bóg przychodzi do chorego w drugim człowieku

Ks. biskup Mirosław Milewski: Bóg przychodzi do chorego w drugim człowieku

- Bóg przyprowadza do łóżka chorego pielęgniarkę, lekarza, wolontariusza, córkę czy męża. Bóg przychodzi do chorego człowieka w drugim człowieku – zwrócił się ks. biskup Mirosław Milewski do uczestników Eucharystii w 27. Światowym Dniu Chorego, w kaplicy pw. św. Ojca Pio w płockim szpitalu na Winiarach. Odwiedził także chorych na oddziale nefrologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. czytaj więcej

Nawiedzenie parafii Biała przez Figurę św. Michała Archanioła

Nawiedzenie parafii Biała przez Figurę św. Michała Archanioła

Parafię pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej koło Płocka nawiedziła Figura św. Michała Archanioła. Z tej okazji Eucharystii w kościele parafialnym przewodniczył Biskup Płocki Piotr Libera: - Trzeba odnowić osobistą więź z aniołami – wezwał wspólnotę parafialną w Białej. Jej przedstawiciele podczas Mszy św. zawierzyli swoje życie św. Michałowi Archaniołowi. czytaj więcej

Zmarł Jan Stepnowski, Tata ks. Franciszka Stepnowskiego

Zmarł Jan Stepnowski, Tata ks. Franciszka Stepnowskiego

W dniu 4 lutego zmarł Jan Stepnowski tata ks. Franciszka Stepnowskiego, proboszcza parafii Radzanowo k. Płocka. czytaj więcej

Diecezjalna uroczystość Dnia Życia Konsekrowanego

Diecezjalna uroczystość Dnia Życia Konsekrowanego

Biskup Płocki Piotr Libera przewodniczył Eucharystii w święto Ofiarowania Pańskiego a zarazem Dzień Życia Konsekrowanego. Uczestniczyły w niej siostry i bracia zakonni oraz wdowy i dziewice konsekrowane. Homilię wygłosił kapucyn o. Grzegorz Filipiuk z Zakroczymia: - Konsekracji zakonnej nie może zastąpić światowość zakonna - podkreślił w bazylice katedralnej płockiej. czytaj więcej

XI Szkolno-Parafialny Festiwal Kolęd i Pastorałek w Rogozinie

XI Szkolno-Parafialny Festiwal Kolęd i Pastorałek w Rogozinie

Zespół wokalno-instrumentalny „Qulturalni” z Gminnego Ośrodka Kultury w Cekanowie zdobył Grand Prix tegorocznego XI Szkolno-Parafialnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, który odbył się w Rogozinie koło Płocka. Cieszący się dużą popularnością w diecezji płockiej festiwal zgromadził w tym roku kilkuset uczestników. czytaj więcej

Wystawa o przebudowie katedry według Stefana Szyllera

Wystawa o przebudowie katedry według Stefana Szyllera

W Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku otwarto wystawę z dokumentami przebudowy płockiej katedry według słynnego architekta Stefana Szyllera. Większość dokumentów spłonęła podczas Powstania Warszawskiego, ale i te, które się zachowały, przedstawiają imponujący warsztat pracy architekta: - Ta przebudowa uratowała katedrę podczas wojennych bombardowań – przekonywał ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej pw. św. Zygmunta w Płocku. czytaj więcej

„My z niego wszyscy” – publikacja z materiałami z sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku

„My z niego wszyscy” – publikacja z materiałami z sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku

W Płockim Instytucie Wydawniczym ukazała się kolejna książka, będąca owocem Roku św. Stanisława Kostki. Publikacja „My z niego wszyscy”. Historyczne i religijne dziedzictwo św. Stanisława Kostki, wydana pod redakcją ks. Wojciecha Kućko, zawiera wszystkie wystąpienia prelegentów 41. Międzynarodowego Sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku, które odbyło się dn. 15 listopada 2018 r. czytaj więcej

Maturzyści na rekolekcjach o powołaniu do życia z Panem Jezusem

Maturzyści na rekolekcjach o powołaniu do życia z Panem Jezusem

O powołaniu w życiu osobistym i zawodowym, relacji z Jezusem oraz ze sobą nawzajem oraz możliwości rozwijania talentów w seminarium czy zakonie rozmawiali maturzyści z diecezji płockiej podczas trzydniowych rekolekcji, jakie odbyły się w Płocku w czasie ferii szkolnych: - To był czas, kiedy mogłem się poważnie zastanowić nad tym, czego chcę od życia – mówi Konrad Nachtman z Płońska. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę