Aktualności

Diecezjalny Dzień Odnowy w Duchu Świętym w Płońsku

Diecezjalny Dzień Odnowy w Duchu Świętym w Płońsku

- Być może już wielokrotnie składaliście swoje życie w ręce Jedynego Pana i Zbawiciela. Ważne, żeby to oddanie przełożyło się na codzienne wybory - powiedział ks. biskup Piotr Libera 4 czerwca 2022 r. w Płońsku, podczas Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Przekazał też uczestnikom informację o swojej rezygnacji z urzędu biskupa płockiego, z powodów zdrowotnych.  czytaj więcej

Komunikat (4 czerwca 2022)

Komunikat (4 czerwca 2022)

W związku z licznymi pytaniami księży uprzejmie informuję, że zgodnie z Dekretem De nomine episcopi in prece eucharistica proferendo z dn. 9 października 1972 r. ówczesnej Świętej Kongregacji ds. Kultu Bożego (nr I c), a także z oficjalnym komentarzem w biuletynie Notitiae 1972 (s. 349nn), po przyjęciu przez Papieża rezygnacji dotychczasowego Biskupa i mianowaniu nowego Administratora Apostolskiego będącego Biskupem, w Modlitwie eucharystycznej wymienia się odtąd imię nowego Biskupa Administratora. czytaj więcej

Wystawa „Trzy pokolenia w walce o Niepodległą” w Muzeum Diecezjalnym

Wystawa „Trzy pokolenia w walce o Niepodległą” w Muzeum Diecezjalnym

W Muzeum Diecezjalnym w Płocku 3 czerwca br. otwarta została wystawa zorganizowana z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej. Udokumentowano na niej losy reprezentantów trzech pokoleń z rodzin Rabińskich i Nowakowskich, którzy walczyli o wolność Polski w czasie kolejnych wojen i powstań, a także tworzyli „Solidarność”. To ciekawa, „żywa lekcja historii”, zwłaszcza dla młodego pokolenia.   czytaj więcej

Ks. biskup M. Milewski: bez kard. Wyszyńskiego nie byłoby „Solidarności”

Ks. biskup M. Milewski: bez kard. Wyszyńskiego nie byłoby „Solidarności”

Bez kard. Stefana Wyszyńskiego nie byłoby „Solidarności” - powiedział ks. biskupMirosław Milewski w czasie Mszy św. w płockim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, poprzedzającej konferencję o dziedzictwie nauczania społecznego bł. kard. Stefana Wyszyńskiego (4 czerwca 2022 r.). Uczestniczyli w niej przedstawiciele Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, której patronuje Prymas Tysiąclecia. czytaj więcej

Ojciec Święty przyjął rezygnację biskupa płockiego Piotra Libery

Ojciec Święty przyjął rezygnację biskupa płockiego Piotra Libery

Ojciec Święty Franciszek przyjął, złożoną z racji zdrowotnych, rezygnację bp. Piotra Libery z posługi biskupa płockiego. Administratorem apostolskim sede vacante diecezji płockiej został mianowany biskup toruński Wiesław Śmigiel. O decyzji Papieża poinformowała dziś w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce. czytaj więcej

Zmarła Janina Godleś, Mama ks. Witolda Godlesia

Zmarła Janina Godleś, Mama ks. Witolda Godlesia

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 91 lat zmarła Janina Godleś, Mama ks. kan. Witolda Godlesia, proboszcza parafii w Zakroczymiu.  czytaj więcej

Wakacyjne rekolekcje powołaniowe

Wakacyjne rekolekcje powołaniowe

Klerycka Grupa Powołaniowa i Diecezjalne Centrum Powołań bardzo serdecznie zapraszają młodzież męską (od 16 roku życia) na wakacyjne rekolekcje w dniach 22-27 sierpnia 2022r. czytaj więcej

Biskup płocki Piotr Libera obchodził 15. rocznicę ingresu do bazyliki katedralnej

Biskup płocki Piotr Libera obchodził 15. rocznicę ingresu do bazyliki katedralnej

Biskup płocki Piotr Libera 31 maja 2022 r. obchodził 15. rocznicę ingresu do bazyliki katedralnej w Płocku: - Mój ingres związany jest z tajemnicą nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, która zawsze była i jest mi bliska. Taka była wola papieża Benedykta XVI – przypomniał Pasterz Kościoła płockiego w Opactwie Pobenedyktyńskim. czytaj więcej

W Gąbinie przypomniano dzieje prastarej parafii

W Gąbinie przypomniano dzieje prastarej parafii

- Wiarę należy przełożyć na codzienność, w wierności Bogu i w pomocy bliźniemu, w rzetelnej i uczciwej pracy - powiedział ks. biskup Piotr Libera w Gąbinie. 29 maja br. przewodniczył Mszy św. z okazji 800. rocznicy związanej z istnieniem parafii pw. św. Mikołaja. Biskup płocki poświęcił też tablicę, przedstawiającą dzieje parafii  i jej historycznego kościoła. czytaj więcej

Odznaczeni tytułem kanonika i Wielkim Orderem św. Zygmunta

Odznaczeni tytułem kanonika i Wielkim Orderem św. Zygmunta

31 maja br. ks. bp Piotr Libera dokonał odznaczeń tytułem kanonika i Wielkim Orderem św. Zygmunta.  czytaj więcej

Wake up” w Ciechanowie: Chrystus może wszystko odnowić

Wake up” w Ciechanowie: Chrystus może wszystko odnowić

Opening w wykonaniu wspólnoty Wojsko Gedeona, spowiedź, konferencja dr. Michała Saja z Armii Dzieci, Eucharystia, kazanie „Księdza z Osiedla” i uwielbienie znalazły się w programie spotkania ewangelizacyjnego młodych „Wake up” (obudź się). Odbyło się ono 28 maja br. w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie,  udziałem około 300 młodych ludzi z różnych miejscowości. czytaj więcej

Prezentacja książki dedykowanej ks. prof. Henrykowi Seweryniakowi – 2 czerwca 2022 r.

Prezentacja książki dedykowanej ks. prof. Henrykowi Seweryniakowi – 2 czerwca 2022 r.

X Maraton Apologetyczny „Hermeneutyka i apologia. W kręgu myśli teologicznej ks. Henryka Seweryniaka” – odbędzie się 2 czerwca 2022 r. (czwartek) w Auli Jana Pawła II w Uniwersytecie Kardynała Stefan Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie. Na zakończenie odbędzie się prezentacja książki dedykowanej płockiemu teologowi. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę