Aktualności

XVII Diecezjalna Parafiada Dzieci i Młodzieży w Płońsku

XVII Diecezjalna Parafiada Dzieci i Młodzieży w Płońsku

XVII Diecezjalna Parafiada Dzieci i Młodzieży odbyła się 27 maja br. na terenie parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Zwycięzcy otrzymali medale i nagrody rzeczowe. czytaj więcej

Ks. biskup Milewski do kandydatów na diakonów: misja i życie są nierozłączne
foto: A. Małecka/Gość Płocki

Ks. biskup Milewski do kandydatów na diakonów: misja i życie są nierozłączne

- Nauczycielami i wychowawcami ludu jesteśmy przede wszystkim przez świadectwo konkretnego życia. Misja i życie są nierozłączne. Każdego dnia trzeba zadawać sobie pytanie: czy to, czym żyję, jest zgodne z tym, o czym nauczam i co głoszę? – zwrócił się ks. biskup Mirosław Milewski do przyszłych diakonów. Podczas Eucharystii 28 maja 2022 r. udzielił święceń diakonatu czterem alumnom Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. czytaj więcej

Zakończenie Roku „Rodzina Amoris Laetitia” - program

Zakończenie Roku „Rodzina Amoris Laetitia” - program

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedsięwzięciach, związanych z zakończeniem Roku „Rodzina Amoris laetitia” w dniach 3-5 czerwca 2022 r., organizowanych przez Wydział ds. Rodzin, Wydział Duszpasterski oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej (SRKDP). Sobotnia konferencja jest częścią spotkania Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, założonej w 1993 r. w Płocku, oraz elementem formacji stałej doradców życia rodzinnego i duszpasterzy rodzin. Poniżej przedstawiamy program obchodów. czytaj więcej

PERSONALIA – 27 MAJA 2022 R.

PERSONALIA – 27 MAJA 2022 R.

Nominacje wikariuszowskie (z dniem 24 sierpnia 2022 r.) czytaj więcej

Wprowadzenie relikwii Drzewa Krzyża Świętego do parafii Pniewo

Wprowadzenie relikwii Drzewa Krzyża Świętego do parafii Pniewo

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła przyjęła relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Certyfikat potwierdzający ich wiarygodność pochodzi z 1890 roku: - Tajemnica krzyża jest wpisana w nas, w naszą wiarę i wszystko, co jej dotyczy w naszym życiu – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w dniu parafialnej uroczystości. czytaj więcej

LIST PASTERSKI Z OKAZJI XV ROCZNICY OBJĘCIA POSŁUGI PASTERZA KOŚCIOŁA PŁOCKIEGO

LIST PASTERSKI Z OKAZJI XV ROCZNICY OBJĘCIA POSŁUGI PASTERZA KOŚCIOŁA PŁOCKIEGO

Umiłowani Diecezjanie, W najbliższy wtorek, w Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, minie 15 lat od dnia, w którym odbyłem ingres do naszej Bazyliki Katedralnej i rozpocząłem posługę Pasterza Kościoła Płockiego. czytaj więcej

Uczniowie z Gójska wzięli udział w projekcie „Oblicza dialogu”

Uczniowie z Gójska wzięli udział w projekcie „Oblicza dialogu”

Od grudnia 2021 roku do 18 maja 2022 roku uczniowie klasy 7b ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku, pod kierunkiem ks. dr. Piotra Wilkowskiego, uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie edukacyjno-wychowawczym „Oblicza Dialogu”. Tegoroczna edycja zatytułowana była „Pan wszelkiego stworzenia. Obraz natury w religiach i kulturach świata”. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt szkół podstawowych i średnich z całej Polski. Szkoła z Gójska była jedyną z diecezji płockiej, która uczestniczyła w tym projekcie. czytaj więcej

2,5 tysiąca dzieci uczyło się historii w Muzeum Diecezjalnym

2,5 tysiąca dzieci uczyło się historii w Muzeum Diecezjalnym

2,5 tysiąca dzieci wzięło udział w projekcie edukacyjnym pod nazwą „Nasze muzeum jest żywe”, który przeprowadziło Stowarzyszenie Człowiek Kultura we współpracy z Muzeum Diecezjalnym w Płocku: - Dzieci poznawały historię w formie przystępnej zabawy. Na terenie Muzeum Diecezjalnego mogliśmy ją przedstawiać z różnych perspektyw - mówią Łukasz i Przemysław Jarzyńscy ze Stowarzyszenia Człowiek Kultura.  czytaj więcej

Ks. Biskup Radosław Zmitrowicz z Ukrainy: wojna zamienia miłość w nienawiść
foto: @parafiafarasierpc/facebook

Ks. Biskup Radosław Zmitrowicz z Ukrainy: wojna zamienia miłość w nienawiść

Wojna zamienia miłość w nienawiść, niszczy relacje społeczne - powiedział ks. biskup Radosław Zmitrowicz, biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej w Ukrainie, podczas pobytu w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu (22 maja 2022 r.). Hierarcha głosił słowo podczas niedzielnych Mszy św. Poza tym wierni mogli wesprzeć finansowo diecezję, która planuje utworzenia ośrodka zajmującego się pomocą osobom po traumie wojennej. czytaj więcej

Diecezjalna Rada Duszpasterska w Płocku: w Kościele trzeba podzielić się odpowiedzialnością

Diecezjalna Rada Duszpasterska w Płocku: w Kościele trzeba podzielić się odpowiedzialnością

„Nie żyjemy w epoce wielkich zmian. Żyjemy w nowej epoce” – słowa papieża Franciszka przywołał ks. biskup Mirosław Milewski podczas spotkania Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, która spotkała się w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku 21 maja 2022 r. Rozmawiano między innymi o zmianach w duszpasterstwie, spowodowanych zmniejszającą się liczbą księży. – Trzeba podzielić się odpowiedzialnością w Kościele, skorzystać z jego rezerw organizacyjnych – uważał jeden z uczestników spotkania. Za 5-letnią pracę w radzie księżom i osobom świeckim podziękował biskup płocki Piotr Libera. czytaj więcej

Pierwsza piesza pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka z Winnicy do Pułtuska
foto: @naszawinnica/facebook

Pierwsza piesza pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka z Winnicy do Pułtuska

W diecezji płockiej 21 maja 2022 r. odbyła się pierwsza piesza pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka - w intencji trzeźwości narodu. Pątnicy wyruszyli z parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy, a doszli do parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku. Patronem pielgrzymki, która odbyła się z inicjatywy rejonu pułtuskiego Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie, był św. Jan Paweł II: - Grzechy pijaństwa zwalcza się przez miłość – powiedział organizator pielgrzymki Henryk Kowalczyk, członek Domowego Kościoła, minister rolnictwa. czytaj więcej

Ministranci pojadą na ogólnopolski turniej do Kołobrzegu
foto: @faraprzasnysz/facebook

Ministranci pojadą na ogólnopolski turniej do Kołobrzegu

Ministranci z parafii św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim, św. Antoniego z Padwy w Żurominie i św. Wojciecha w Przasnyszu wezmą udział  w XVII Mistrzostwach Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej o Puchar „Króluj nam Chryste”. Zwycięskie drużyny z diecezji płockiej zostały wyłonione 21 maja 2022 r., podczas rozgrywek w parafii Strzegowo. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę