Aktualności

Ks. biskup Piotr Libera: w szkole uczymy się człowieczeństwa
Płońsk w Sieci

Ks. biskup Piotr Libera: w szkole uczymy się człowieczeństwa

O tym, że w szkole nie tylko zdobywa się wiedzę, ale też uczy człowieczeństwa, powiedział biskup płocki Piotr Libera w Raciążu (6 maja 2022 r.). Przewodniczył Mszy św. w kościele parafialnym z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: miłość do Boga motywuje do dawania świadectwa życia

Ks. biskup Mirosław Milewski: miłość do Boga motywuje do dawania świadectwa życia

O tym, że miłość do Boga motywuje do odwagi i dawania świadectwa życia, co pokazał św. Stanisław Biskup i Męczennik, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii Lekowo, której patronuje ten święty. Biskup przewodniczył Mszy św. w dzień odpustu tej wspólnoty parafialnej (8 maja 2022 r.). czytaj więcej

I Pielgrzymka Chorych i Niepełnosprawnych Diecezji Płockiej

I Pielgrzymka Chorych i Niepełnosprawnych Diecezji Płockiej

Do parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie 7 maja 2022 r. pielgrzymowali wierni w I Pielgrzymce Chorych i Niepełnosprawnych Diecezji Płockiej. Zorganizował ją ks. mgr Jakub Kępczyński, diecezjalny duszpasterz Apostolstwa Chorych. Gościem pielgrzymki był ks. dr Wojciech Bartoszek, krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych: - Chory może przyjąć i ofiarować swoje cierpienie dla ratowania dusz grzeszników - powiedział duchowny ze Śląska.       czytaj więcej

W Sierpcu odbyło się odnowienie profesji wieczystej s. Reginy OSB

W Sierpcu odbyło się odnowienie profesji wieczystej s. Reginy OSB

- Życie monastyczne jest szczególną formą trwania pod Jezusowym krzyżem – powiedział ks. biskup Piotr Libera podczas odnowienia po 50 latach profesji monastycznej przez s. Reginę OSB, benedyktynkę z Sierpca (3 maja 2022 r.). Siostra Regina na pamiątkę otrzymała jubileuszowy krzyż. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera do strażaków: trzeba krzewić szlachetność serca

Ks. biskup Piotr Libera do strażaków: trzeba krzewić szlachetność serca

Do krzewienia szlachetności serca w braterskiej wspólnocie strażackiej zachęcił ks. biskup Piotr Libera strażaków w parafii Wieczfnia Kościelna (1 maja 2022 r.). Przewodniczył Eucharystii w 100. rocznicę powołania miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Na pamiątkę jubileuszu w Wieczfni stanęła figura św. Floriana.   czytaj więcej

Uroczystości ku czci św. Zygmunta, patrona Płocka
plock.gosc.pl

Uroczystości ku czci św. Zygmunta, patrona Płocka

Płock uczcił swojego patrona - św. Zygmunta, króla i męczennika żyjącego na przełomie V i VI wieku. Eucharystii w bazylice katedralnej 3 maja 2022 r. przewodniczył bp Mirosław Milewski, a kazanie wygłosił ks. kan. dr Janusz Filarski: - Św. Zygmunt zobowiązuje nas do gorliwości i świętości życia - powiedział duchowny.  czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: w Kościele przyszłości musimy nawzajem się słuchać

Ks. biskup Mirosław Milewski: w Kościele przyszłości musimy nawzajem się słuchać

W bazylice katedralnej płockiej 2 maja 2022 r. odbyło się zakończenie etapu diecezjalnego procesu synodalnego. Nieszporom ku czci św. Zygmunta, patrona miasta Płocka przewodniczył biskup płocki Piotr Libera, natomiast słowo wygłosił biskup pomocniczy Mirosław Milewski: - Słuchanie w grupach i wspólnotach ma sens i w nim zawiera się przyszłość Kościoła, na tym będzie polegać i taki będzie Kościół przyszłości - podkreślił prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej. czytaj więcej

Zmarła siostra Remigia (Grażyna) Zembrzuska, pasjonistka

Zmarła siostra Remigia (Grażyna) Zembrzuska, pasjonistka

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarła, 1 maja 2022 r., śp. s. Remigia, pasjonistka.  czytaj więcej

Szósty transport z darami od Caritas pojechał w okolice Lwowa

Szósty transport z darami od Caritas pojechał w okolice Lwowa

W Tygodniu Miłosierdzia w okolice Lwowa został wysłany kolejny transport z pomocą, przygotowany przez Caritas Diecezji Płockiej. W specjalnych „Paczkach dla Ukrainy” w kolorach niebiesko-żółtych znalazło się około 5 ton różnych rzeczy. Na miejscu dysponuje nimi lokalna organizacja charytatywna. Wiadomo, że w zachodniej Ukrainie schronienie znalazło wielu uchodźców ze wschodu i południa tego kraju. czytaj więcej

Publikacja o działalności ustawodawczej bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego

Publikacja o działalności ustawodawczej bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego

„Działalność ustawodawcza abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego biskupa płockiego (1908-1941)” – to tytuł publikacji dr. Witolda J. Wybulta, która ukazała się nakładem Płockiego Instytutu Wydawniczego w Płocku. Pasterz Kościoła płockiego zginął śmiercią męczeńską w obozie niemieckim w Działdowie prawdopodobnie 28 maja 1941 roku: - Arcybiskup Nowowiejski był długoletnim rządcą diecezji płockiej, ale działał też społecznie, charytatywnie i naukowo – zaznaczył autor publikacji. czytaj więcej

Zaproszenie Biskupa Płockiego do udziału w zamknięciu procesu synodalnego na etapie diecezjalnym

Zaproszenie Biskupa Płockiego do udziału w zamknięciu procesu synodalnego na etapie diecezjalnym

Kochani Diecezjanie! Zapoczątkowany przez papieża Franciszka w całym Kościele powszechnym proces synodalny w ostatnich miesiącach odbywał się także w naszych parafiach i całej diecezji. Jestem ogromnie wdzięczny Duchowi Świętemu, że dynamicznie i z ewangelizacyjną mocą prowadził wiernych świeckich, siostry zakonne, osoby życia konsekrowanego, kleryków, kapłanów i biskupów naszej diecezji w czasie odbytych spotkań synodalnych. czytaj więcej

Warsztaty dla młodzieżowych zespołów muzycznych

Warsztaty dla młodzieżowych zespołów muzycznych

W Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym STUDNIA w Płocku odbyły się warsztaty muzyczne dla członków młodzieżowych zespołów muzycznych (23 kwietnia br.). Warsztaty poprowadziła Ola Ptaszyńska wraz z Anną Marciniak – absolwentki uczelni muzycznych, specjalizujące się w śpiewie solowym i chóralnym. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę