Aktualności

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich

W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Papież nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów i niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego typu opinii. Wpisuje się to w próby podważenia autorytetu Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W  konsekwencji stanowi to usiłowanie pomniejszenia znaczenia tego wyjątkowego pontyfikatu dla Kościoła, świata, kultury i człowieka. czytaj więcej

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (14 listopada 2022)

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (14 listopada 2022)

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu. czytaj więcej

Komunikaty liturgiczne i porządkowe w związku z ingresem Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego 26 listopada 2022 r.

Komunikaty liturgiczne i porządkowe w związku z ingresem Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego 26 listopada 2022 r.

W nawiązaniu do zaproszenia na uroczystość ingresową Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego, skierowanego przez niego do kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich Diecezji Płockiej w Liście Pasterskim, odczytywanym w kościołach Diecezji Płockiej w niedzielę 13 listopada 2022 r., pragniemy przekazać wstępne informacje liturgiczne i porządkowe. czytaj więcej

Ratowo na pikniku kawaleryjskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie

Ratowo na pikniku kawaleryjskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie

Stowarzyszenie Krechowiacy wraz Sanktuarium Diecezjalnym św. Antoniego z Padwy w Ratowie oraz Muzeum Łazienki Królewskie zorganizowało 15 listopada br. na hipodromie w parku okalającym muzeum międzypokoleniowy piknik edukacyjno-patriotyczny pod hasłem „Rola kawalerii w odzyskaniu przez Polskę Niepodległości”. Uczestniczyło w nim kilkaset osób z Warszawy i okolic oraz północnego Mazowsza. czytaj więcej

Kościół płocki wsparł zakup aparatów USG dla misji w Peru

Kościół płocki wsparł zakup aparatów USG dla misji w Peru

Dzięki środkom pochodzącym od księży i wiernych diecezji płockiej udało się kupić dwa aparaty do badań ultrasonograficznych (czyli USG) dla misji w Pebas i San Pablo w Peru. Akcję pomocową koordynował ks. Paweł Sprusiński, który przez 11 był misjonarzem w tym kraju: - Po ponad dwóch latach został sfinalizowany projekt, który rozpocząłem w czasie pandemii, będąc jeszcze w Peru - podkreślił duszpasterz. czytaj więcej

Msza św. w 25-lecie nadania szkole w Szydłowie im. 49 Pułku Piechoty

Msza św. w 25-lecie nadania szkole w Szydłowie im. 49 Pułku Piechoty

„Sztandar szkoły zawiera w sobie całą jej historię, a także wszystkich, którzy tę społeczność stanowili i stanowią” – przypomniał biskup pomocniczy senior Roman A. Marcinkowski w czasie Mszy św., która była centralnym punktem obchodów 25-lecia nadania imienia 49 Pułku Piechoty Szkole Podstawowej w Szydłowie. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: polskie drogi do wolności znaczyło wiele krzyży

Ks. biskup Mirosław Milewski: polskie drogi do wolności znaczyło wiele krzyży

- Polskie drogi do wolności narodu i Kościoła znaczone były wieloma krzyżami – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii Dobrzyków (13 listopada 2022 r.). - Drogi naszego życia są podobne do drogi krzyżowej Chrystusa - dodał hierarcha. Poświęcił też w kościele parafialnym nowe stacje Drogi Krzyżowej. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera: trzeba karczować wady i dbać o ewangeliczną jedność
foto: A. Małecka/Gość Płocki

Ks. biskup Piotr Libera: trzeba karczować wady i dbać o ewangeliczną jedność

- Obecność w katedrze, w której świętujemy niepodległość, wzywa do tego, by karczować wady i dbać o ewangeliczną jedność; w tych dniach może szczególnie, by nie demonizować przeciwnika politycznego, bo potem nie odnajdziemy się we wspólnej Ojczyźnie – powiedział ks. biskup Piotr Libera w 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (11 listopada 2022 r.). Po Eucharystii uroczystości przeniosły się pod pobliską Płytę Nieznanego Żołnierza, a w południe wspólnie zaśpiewano hymn Polski. czytaj więcej

Msza św. w intencji osób zmarłych w Hospicjach Caritas

Msza św. w intencji osób zmarłych w Hospicjach Caritas

W bazylice katedrze płockiej sprawowana była Msza św. w intencji osób, które zmarły w Hospicjach Caritas Diecezji Płockiej (6 listopada 2022 r.). Przewodniczył jej dyrektor ks. kan. Szczepan Bugaj, a kazanie wygłosił ks. prał. dr Marek Jarosz: - Warunkiem prawdziwego pożegnania jest pojednanie - kiedyś będziemy razem widzieć Boga - powiedział rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. czytaj więcej

KOMUNIKAT KANCELARII KURII (z dnia 7 listopada 2022 r.)

KOMUNIKAT KANCELARII KURII (z dnia 7 listopada 2022 r.)

Przekazuję do łaskawej wiadomości Czcigodnych Księży istotne, bieżące informacje: czytaj więcej

Jadłodzielnia „Szafa św. Michała” na terenie parafii św. Michała Archanioła w Płońsku

Jadłodzielnia „Szafa św. Michała” na terenie parafii św. Michała Archanioła w Płońsku

Na terenie parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku powstała „Szafa u św. Michała”, czyli szafa z żywnością dla osób potrzebujących. To druga w mieście tego typu inicjatywa, pierwsza jadłodzielnia działa od 2020 roku na terenie parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego. czytaj więcej

Jubileusz 35-lecia parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Jubileusz 35-lecia parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie

- Witraże mają moc przekazywania tajemnicy niewidzialnego Boga. Każda świątynia jest szczególnym miejscem, w którym możemy na ziemi dotknąć rzeczywistości nieba – powiedział ks. biskup Piotr Libera w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie (6 listopada 2022 r.). W jubileusz 35-lecia parafii poświęcił zespół witraży w kościele parafialnym. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę