Aktualności

Forum Muzyków Kościelnych w Płocku

Forum Muzyków Kościelnych w Płocku

W sobotę 23 kwietnia br. po raz pierwszy odbyło się Forum Muzyków Kościelnych Diecezji Płockiej. Spotkanie miało miejsce w sali barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku. Forum Muzyków Kościelnych otworzył ks. biskup Mirosław Milewski. czytaj więcej

XIV Niedziela Biblijna oraz VI Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego

XIV Niedziela Biblijna oraz VI Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego

1 maja 2022 r. będziemy przeżywać w Kościele w Polsce XIV Niedzielę Biblijną oraz VI Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. W tym roku wydarzeniom tym towarzyszy hasło „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego.” Gorąco zachęcamy Czcigodnych Księży do wykorzystania w tym dniu i w następującym po Niedzieli Biblijnej Tygodniu Biblijnym materiałów pomocniczych, jakie zostają oddane do dyspozycji Duszpasterzy każdej z parafii naszej Diecezji. czytaj więcej

Finał XXVIII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego dla szkół podstawowych

Finał XXVIII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego dla szkół podstawowych

Franciszek Żabik z parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku zajął pierwsze miejsce w XXVIII Diecezjalnym Konkursie Biblijnym dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Tematem konkursu była Ewangelia według św. Mateusza. Finał z udziałem 49 uczniów zorganizowano w Szkole Podstawowej w Radzyminku.   czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera: prawdziwym DNA Boga jest miłosierdzie

Ks. biskup Piotr Libera: prawdziwym DNA Boga jest miłosierdzie

- Na objawionym w Płocku obliczu Jezusa jaśnieje prawda, że prawdziwym DNA Boga jest miłosierdzie. Zbawiciel przyszedł, by obdarować świat Jego miłosierną miłością – powiedział ks. biskup Piotr Libera w Święto Bożego Miłosierdzia w Płocku (24 sierpnia 2022 r.). W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – miejscu pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego - sprawował ją dziękczynnie za dar Bożego miłosierdzia oraz w intencji pokoju w Ukrainie. czytaj więcej

Jubileusze parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie

Jubileusze parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie

- W parafii wzrasta nasze chrześcijaństwo. Parafia powinna być pełna miłosierdzia – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Święto Bożego Miłosierdzia w parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie. Parafia ta 24 kwietnia 2022 r. obchodziła swoje 40-lecie oraz 25. rocznicę konsekracji kościoła pw. Chrystusa Miłosiernego. Duchowym owocem jubileuszu jest koło różańcowe osób niepełnpsprawnych. czytaj więcej

Zmarł Ryszard Czarciński, tata ks. Marka Czarcińskiego

Zmarł Ryszard Czarciński, tata ks. Marka Czarcińskiego

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 69 lat zmarł Ryszard Czarciński, tata ks. Marka Czarcińskiego, wikariusza parafii św. Wojciecha w Szreńsku. czytaj więcej

Zmarła Lucyna Pszczółkowska, mama ks. Marka Pszczółkowskiego

Zmarła Lucyna Pszczółkowska, mama ks. Marka Pszczółkowskiego

Dziś w Niedzielę Miłosiedzia (24 kwietnia br.) odeszła do Boga śp. Lucyna Pszczółkowska, mama ks. Marka Pszczółkowskiego wikariusza parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie. czytaj więcej

Komunikat Diecezjalnego Duszpasterza Kobiet

Komunikat Diecezjalnego Duszpasterza Kobiet

Czcigodni Księża!

28 kwietnia, tj. w najbliższy czwartek w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie św. Joanny Beretty Molli.

czytaj więcej

Płockie Dni Pastoralne 2022: w Kościele trzeba żyć synodalnością
foto: A. Małecka/Gość Płocki

Płockie Dni Pastoralne 2022: w Kościele trzeba żyć synodalnością

„Kościół na Mazowszu po doświadczeniu pandemii i w dobie procesu synodalnego” – pod takim hasłem odbyły się tegoroczne Płockie Dni Pastoralne (20-21 kwietnia 2022 r.). Kościół płocki powrócił do tych spotkań po przerwie spowodowanej pandemią. Wzięło w nich udział około 460 osób: – Trzeba uczyć się synodalności, aby potem móc nią żyć – powiedział dr hab. Aleksander Bańka, delegat Konferencji Episkopatu Polski na otwarcie XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w Rzymie. czytaj więcej

Zmarła Sabina Witulska, mama śp. ks. Wiesława Witulskiego

Zmarła Sabina Witulska, mama śp. ks. Wiesława Witulskiego

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 88 lat zmarła Sabina Witulska, Mama śp. ks. Wiesława Witulskiego.  czytaj więcej

XVI Piesza Pielgrzymka do relikwii św. Joanny Beretty Molli – 23 kwietnia 2022

XVI Piesza Pielgrzymka do relikwii św. Joanny Beretty Molli – 23 kwietnia 2022

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej zaprasza na XVI Pieszą Pielgrzymkę do relikwii św. Joanny Berertty Molii. Wyjście 23 kwietnia (sobota) z placu przed Stanisławówką o godz. 9.00 następnie przemarsz do kościoła parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku -Imielnicy, gdzie zostanie odprawiona Msza św. w intencji rodzin o godz. 12.00. czytaj więcej

Dzień Otwarty Szkół Katolickich w Płocku – 23 kwietnia 2022 r.

Dzień Otwarty Szkół Katolickich w Płocku – 23 kwietnia 2022 r.

23 kwietnia br. (sobota) Szkoły Katolickie w Płocku organizują Dzień Otwarty. Ponieważ w przeddzień - 22 kwietnia - obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi, dlatego hasłem przewodnim Dnia Otwartego będzie „Ziemia”. Szkoła zostanie otwarta dla zwiedzających o godz. 10:00; gości powita dyrektor Szkół Katolickich. Będzie możliwość uzyskania informacji o funkcjonowaniu szkół przy wyznaczonych stanowiskach: oferty edukacyjne dla klas 1–8 Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz 1–4 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Będą też prowadzone konsultacje z pedagogami i psychologiem szkół. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę