Wielka Sobota. Misterium Wigilii Paschalnej

Celebracja Wigilii paschalnej rozpoczyna się już po zachodzie słońca, w mroku kończącego się dnia. W godzinach poprzedzających wieczorną liturgię przynosimy pokarmy do błogosławieństwa. Uświęcone modlitwą Kościoła są symbolami daru nowego życia, jakie niesie Zmartwychwstały.

W obrzędach Nocy Paschalnej „dotykamy” najważniejszego wydarzenia w dziejach świata: przejścia Ukrzyżowanego i złożonego w grobie, ze śmierci do życia, w cudzie zmartwychwstania. Ta tajemnica w liturgii tej Nocy jest uobecniana w celebracji dwóch sakramentów: chrztu i Eucharystii. Obrzędy są symbolami tryumfu Chrystusa: światło, słowo Boże, woda i Uczta. Radosne „alleluja” jest śpiewem człowieka mającego udział w misterium zmartwychwstania Pana. Pozostając pod jego wrażeniem, biskup Epifaniusz z Salaminy (IV w.) wkłada w usta Boga słowa: „Obudź się ze snu i powstań z martwych! Ja nie stworzyłem cię po to, abyś na zawsze pozostał w niewoli, lecz abyś żył!”.

Śmierć jest pokonana. Chrystus - Życie, mieszka przez wiarę w sercach naszych.

Spokojnych i niosących nadzieję Świąt Wielkanocy.