Wielki Czwartek. Pierwszy dzień Triduum

Podczas Świętego Triduum, które dzisiaj się rozpoczyna, Kościół celebruje uroczyście najważniejsze tajemnice zbawienia dokonane przez ukrzyżowanego, złożonego w grobie i zmartwychwstałego Pana.

Ten czas rozpoczyna się wielkoczwartkową Mszą Wieczerzy Pańskiej i czyni nas uczestnikami drogi, którą przeszedł Jezus od Ostatniej Wieczerzy, którą spożył z uczniami powierzając im sprawowanie sakramentu swego Ciała i Krwi, poprzez proces, w wyniku którego został skazany na ukrzyżowanie, został złożony w grobie, który w poranek paschalny okazał się pusty. Podczas tych trzech dni Kościół jednoczy się ze swym Panem i przez dar udziału w krzyżu, staje się też uczestnikiem Jego zmartwychwstania i życia.

Zbawcze tajemnice sprawowane w tych dniach są jednym misterium celebrowanym podczas trzech dni, począwszy od Mszy Wieczerzy Pańskiej aż do poranka wielkanocnego w Niedzielę Paschy, kończącego się rozesłaniem radosnym, podwójnym „Alleluja”.

Liturgia Eucharystii w Wielki Czwartek, poprzedzona jest umyciem nóg. Sam Chrystus klękał u stóp uczniów wyjaśniając: „Jeśli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13,14-15). Mówi tak nim ustanowi Eucharystię i sakrament kapłaństwa.

Liturgia Wieczerzy Pańskiej kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ołtarza wystawienia, złożeniem Go w przygotowanym tabernakulum. „Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną”(Mt 26,38), słyszymy w sercach. Obudzi nas dzień, w którym Chrystus umarł „dla nas, ludzi i dla naszego zbawienia” (Credo).