Muzeum na wakacje

9D0297C2 5E5E 4A46 833B B5CA5B5A9548

Geniusz ludzki, poprzez swe dzieła mniej lub więcej jasno ujawnia to,
co w głębinach człowieczeństwa kryje się osnute tajemnicą (…)
Ks. Lech Grabowski, Muzeum Diecezjalne w Płocku. Informator. Płock, 1972.

Czas wakacyjny sprzyja poznawaniu nowych, ciekawych miejsc. Niekiedy odwiedzamy już te sprawdzone, wtedy poznajemy je na nowo, lub odkrywamy tajemnice, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. W muzeum czas płynie wolniej, spokojniej. Stanowi ono skarbnicę wiedzy, ukazuje materialną historiędanego miejsca, dotyczącą osób z nim związanych. Jednym z takich miejsc, czasem nieodkrytych, a czasem odkrywanych na nowo, jest właśnie nasze muzeum.

Muzeum Diecezjalne w Płocku jest jednym z najstarszych muzeów kościelnych w Polsce, dlatego posiada bogatą i ciekawą kolekcję zbiorów. Zbiory te związane są przede wszystkim ze sztuką sakralną i historią Kościoła, ale także ukazują nam historię Miasta Płocka, osób z nim związanych.

Mury Dawnego Opactwa Benedyktyńskiego witają turystów, miłośników sztuki, historii i wszystkich, szukających chociaż na chwilę wytchnienia, przyjemnym chłodem. Ekspozycje znajdujące się w Opactwie, opowiadają poprzez dzieła sztuki z różnych dziedzin, ciekawe historie. To tutaj „spoglądają” na nas postaci świętych, a także władców związanych z Płockiem. Wystawa Chrystus w sztuceprzybliża nam życie Pana Jezusa i Matki Bożej, a także postaci świętych z najbliższego kręgu Zbawiciela. Ekspozycja Skarbiec przybliża historię Diecezji Płockiej oraz Miasta Płocka. W Skarbcu można zobaczyć hermę św. Zygmunta, patrona Płocka oraz kielich księcia piastowskiego, Konrada Mazowieckiego, który władał z Zamku, tuż obok Opactwa. W sentymentalną podróż do czasów pielgrzymki, dzisiaj już świętego Jana Pawła II, udamy się na ekspozycji Uczył nas wolności. Jan Paweł II w Płocku. Wystawaprzedstawiająca Biblię Płocką z XII wieku, ukazuje warsztat średniowiecznego skryby. Miłośnicy historii z pewnością znajdą czas na poznanie wystawy czasowej Trzy pokolenia w walce o Niepodległą.

Na koniec spaceru w dawnych, benedyktyńskich murach, możemy odwiedzić wystawę misyjną Na misyjnym szlaku, na której odnajdziemy pamiątki z wypraw misyjnych do Peru.

W tzw. Starym Muzeum można obejrzeć kolekcję pasów kontuszowych. Najmłodsi ucieszą się na widok zbiorów archeologicznych, wśród których odnajdą łopatkę mamuta, rogi tura oraz miecze i biżuterię. Znajdują się tu również ekspozycje związane z tzw. świątkami, czyli sztuką ludową, a także zbiory malarstwa polskiego, romańskiego i niderlandzkiego.  

Zwiedzanie muzeum może stanowić wspaniałą przygodę, nie tylko dla najmłodszych, a poznawanie historii danego miejsca odkrywa przed nami kolejne tajemnice i przybliża nas do siebie. Muzeum Diecezjalne wraz z Katedrą Płocką, która znajduje się w sąsiedztwie naszej placówki, stanowią jednocześnie doskonałe miejsce wytchnienia, oferują chwilę refleksji i spokoju, którego dzisiaj tak bardzo brakuje.    

Zdjęcie: Biblia Płocka z XII wieku, miniatura Estery (z archiwum muzeum).
Fot. Marek Bartuś

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę