„Chodźcie, posilcie się!”

O jedzeniu naszym powszednim:

SONY DSCSONY DSC

W tytule wpisu jest zaproszenie z jednej z  Ewangelii wielkanocnych: „Chodźcie, posilcie się!”, Jezus kieruje do każdego z nas. A ja zapytam co jest Twoim pokarmem? Czym się sycisz? Co daje Ci siły do życia? Eucharystia, czy piwo pod sklepem? Spowiedź, czy plotki? Biblia, czy seriale? Dobra książka, czy kolorowe pisma? Rodzina, czy ucieczka od niej? Przeżywaliśmy kolejny Tydzień Biblijny. Czy mieszkasz w Biblii? Czy Biblia jest twoim domem?  Kiedy ostatni raz karmiłeś się nią? Wyczytaj swoje życie z Biblii.

Od pewnego czasu w Sokołowie zamieszkał bocian – samotnik. W każdą niedzielę przychodzi do kaplicy. Modli się jak umie, śpiewa po swojemu, czasem prowadzimy dialogowane kazanie. W jedną z niedziel przyleciała do mnie sowa.

Jak to jest, że nieraz zwierzęta czują – wiedzą, że jest Niedziela i do kościoła wypadałoby iść…? A tzw. chrześcijanie zapominają o tym zaszczycie, jakim jest Uczta Eucharystyczna. A podobno stajesz się tym, co jesz. Słowa Pana Jezusa „Chodźcie, posilcie się!”  są zaproszeniem dla nas, abyśmy karmili się Jego Słowem i Ciałem.

Rolnicy martwią się, że grozi nam susza. Babcia młodych gospodarzy, wychodząc z kościoła w dzień powszedni, prosiła mnie o modlitwę o deszcz, bo krowy nie będą miały co jeść. Pomyślałem; ciekawe jak bardzo zależy na deszczu młodym gospodarzom z tego domu? Czy przyjdą w niedzielę do kościoła, aby modlić się o deszcz i karmić się Słowem Bożym? Nie przyszli! Czym więc oni karmią się…?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę