Dzieje się dobro

Rocznica_JP_II_071SONY DSC

Wiosna się dzieje wokół nas. Rok temu, w marcu, to była jeszcze głęboka zima. Rolnicy już wyjechali w pole, by je uprawiać, czyli wydobywać z pola dobro. Ono tam jest. Chociaż tego nie widać teraz…Poczekamy do żniwa. I wydarzy się cud? Zobaczymy w dożynki.

Od kilkunastu dni trwa Wielki Post. Porównać mogę ten czas do uprawy pola (duchowego). Orzemy i siejemy, nawozimy i patrzymy z nadzieją. Dzieje się to na rekolekcjach, Gorzkich Żalach, Drogach Krzyżowych, spowiedziach wielkopostnych. Spowiadam i głoszę rekolekcje w sąsiednich parafiach. Patrzę na to jak księżom zależy na dobrym zorganizowaniu rekolekcji, zaproszeniu spowiedników i prowadzących, zatroskaniu, aby parafianie przyszli, wyspowiadali się i pozwolili zasiać ziarno w ich dusze…

Parafie z naszego dekanatu: Radomin, Obory i Ruże już zasiały Boże ziarno. W najbliższym czasie uczynią to: Chrostkowo, Trąbin, Płonne. Na początku kwietnia siać będą w Ostrowitem, w Dulsku i Dobrzyniu. Gdy jako spowiednik i rekolekcjonista patrzę na ten czas Wielkopostnej Bożej Uprawy, to mogę śmiało powiedzieć, że DZIEJE SIĘ DOBRO! Każda spowiedź i każda nauka rekolekcyjna to zwycięstwo Dobra. Tego nie zobaczymy i nie usłyszymy w mediach.

Prowadziłem w tym roku i sam przeżywałem rekolekcje w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach. I jestem zbudowany wiarą i modlitwą pielgrzymów, którzy Tam zostawiają swoje intencje modlitewne. Dla przykładu podam kilka: w intencji Bogu wiadomej,  za dusze w czyśćcu cierpiące, o uzdrowienie i ulgę w cierpieniu, o nawrócenie córki, o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla rodziny, o zdrowie i odnalezienie (…), dziękczynna za otrzymane łaski, o łaskę darów Ducha Świętego, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla wnuków, o dar wiary dla dzieci… i wiele innych podobnych.

Dzieje się dobro. Świat go nie zauważy. A Jezus dalej woła do nas: „daj mi pić!” – czyli kochaj MNIE. Bóg woła o miłość i to jest Jego cierpienie. Czy potrafisz GO pokochać? Pomnożyć Dobro?

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę