Na Dzień Matki i nie tylko.


W niedzielę słyszeliśmy słowa Jezusa z Ewangelii św. Jana: „Nie zostawię was sierotami". Rzeczywiście nie jesteśmy samotni. Mamy Matkę. Rok temu przeżywaliśmy Jej wizytę w Jasnogórskiej Ikonie. W tym roku dziękujemy za Jej objawienia sprzed 100 lat – wciąż aktualne. Bo czy wojna terrorystów z naszym światem nie jest kolejnym wezwaniem do nawrócenia i powrotu do chrześcijańskich korzeni Europy? Nie chcemy słyszeć Jej słów z 1917 roku wypowiedzianych w Fatimie do świętych dzieci?
W parafiach trwają Nabożeństwa Majowe. W mojej parafii zaprosiłem do udziału w Majowym Rowerowym:chcę z chętnymi odwiedzić na rowerach wszystkie miejscowości na terenie parafii i zaśpiewać litanię do Matki Boskiej przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych. Mam nadzieję, że ożywi się stary zwyczaj „chwalenia łąk umajonych” dla Maryi. Liczę także na większą integrację między parafianami.
W tym Jubileuszowym Roku 100 – lecia objawień Matki Bożej Fatimskiej w rodzinach wędruje Figura Fatimska. Jadąc na Majowe Rowerowe w Tadajewie niespodziewanie spotkaliśmy wędrujący właśnie od domu do domu wizerunek Matki z Fatimy. To wielki dar i łaska spotkać Matkę wśród naszych pół i łąk umajonych. Chwalcie z nami Panią świata!

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę