Katyń krzyczy? To wołanie o miłosierdzie.

Wspomnienie sprzed 6 lat

Pan Rysiu sprzątał kościół, jak w każdą sobotę, pan Zbyszek coś majstrował przy organach, ja czekałem na odbiór transportu kostki brukowej, którą mieliśmy położyć jako chodnik na drodze do Klubu Stodoła. I przyszła ta straszna wiadomość o katastrofie. Pan Rysiu po usłyszeniu o tej tragedii, skomentował krótko: "załatwili ich...".

Fotografia przedstawia symboliczny grób Chrystusa z kościoła garnizonowego w Warszawie z roku 2008. Nawiązuje do zamordowanych w Katyniu. Widać tam przestrzeloną czaszkę na tle lasu katyńskiego. Przypomniało mi się to zdjęcie w chwili dzisiejszej tragedii.

Jak to przeżyć? Wytłumaczyć? Zrozumieć? Poznać sens? Każdy próbuje na swój sposób. Pytania pozostaną otwarte…

Może Ci zamordowani 70 lat temu krzyczą dziś mocniej? Tego potrzebowali? Ich wtedy bestialsko pozbawiono daru życia, zakneblowano usta najbliższym? Od dzisiaj cały świat już wie o Katyniu.

Katyń zabrał znów wielkich Polaków.

5 lat temu też przeżyliśmy tragedię, gdy odchodził Jan Paweł II. Też była wigilia Święta Miłosierdzia Bożego. Co przez to mówi Bóg do nas? Widocznie potrzebujemy takich mocnych rekolekcji, misji, wołania o nawrócenie, świętość. Bóg będzie nas ścigał, bo jest o nas zazdrosny. Nawet przez takie tragedie. Widocznie to nasze życie wieczne jest ważniejsze od naszych ziemskich kalkulacji.

Miłosierdzie Boże nam potrzebne jest jak tlen. Jedna chwila, a cały świat zatrzymuje się.  W TV, w sobotni poranek, zawieszono program. Słychać wołanie do Boga na różańcu. Bóg tak mocno przemawia. Czy musi? Kiedy następny raz…?

Jezus zwycięża. Do Niego należy ostatnie słowo. Tak, jak na tym zdjęciu.

„Darmo kamień, wagi wielkiej, Żydzi na grób wtłoczyli, darmo dla pewności wszelkiej, zbrojnej straży użyli…”

Komentarze:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę