Konkursy dla Świętego

SONY DSCDSC_0164

Zbliża się wielka uroczystość: kanonizacja bł.Jana Pawła II. W naszej parafii są obecne Jego relikwie I stopnia. Utworzyliśmy Park Papieski, w którym mamy Różaniec i Drogę Krzyżową. W piątek 04 kwietnia o g. 18.00, podczas rekolekcji, odprawimy tam Drogę Krzyżową, zgodnie z apelem Biskupa Płockiego z Jego Listu Pasterskiego na I Niedziele Wielkiego Postu: Znakiem Waszego duchowego przygotowania niech stanie się – odprawiona właśnie podczas rekolekcji wielkopostnych – droga krzyżowa całej wspólnoty parafialnej. Proszę, abyście przeszli tę jedyną w swoim rodzaju Via Crucis ze zniczami w dłoniach, a na koniec, po wysłuchaniu konferencji ojca rekolekcjonisty, ułożyli je przy figurze czy tablicy Jana Pawła II lub w innym symbolicznym miejscu Waszej miejscowości, podobnie jak czyniliśmy to w świętych dniach żałoby po śmierci Ojca Świętego w 2005 roku. Aby dobrze przygotować się do kanonizacji bł. Jana Pawła II ogłaszam dwa konkursy z nagrodami:

1. Konkurs dla dzieci i młodzieży zj parafii Dulsk oraz Gminy Radomin, poświęcony osobie Karola Wojtyły. Temat: „Jan Paweł II – Jego droga do świętości”. Kategorie wiekowe: 1. SP kl. I – III, 2. SP Kl. IV – VI, 3. Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Metody prac: prezentacja multimedialna, dowolne techniki plastyczne, rozprawka. Termin nadsyłana: do końca maja. Rozstrzygnięcie konkursu w czerwcu 2014.

2.  Konkurs: „Palma dla św. Jana Pawła II.” Proszę młodzież, nauczycieli i rodziców o pomoc dzieciom z naszej parafii w przygotowaniu materiału na palmy i wykonanie samych palm. Zachęcam dzieci, jak co roku, do zrobienia palm i ich sprzedaż w czasie rekolekcji parafialnych. Wybierzemy najładniejsze palmy i nagrodzimy! W tym roku proszę o wykonanie palm z motywem, symbolem, kolorystyką związaną z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.  Dochód ze sprzedaży dzieci przeznaczają na dofinansowanie wycieczek.

Warto posłuchać wiersza Karola Wojtyły w wykonaniu Marcina Stycznia : Miłość mi wszystko wyjaśniła

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę