Mały Wawel

2) Przekazanie Relikwii Św. Stanisława BM Na Wawelu

Po wprowadzeniu relikwii patrona św. Stanisława BM do naszej świątyni nasunęła mi się myśl, że od tej chwili kościół w Strzygach stał się takim „małym Wawelem”. Od roku 2018 mamy pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Od kwietnia 2021 są wśród nas relikwie (ex ossibus) patrona parafii św. Stanisława BM.

Zostały uroczyście wprowadzone w czasie odpustu ku czci naszego głównego Patrona. W czerwcu tego roku powstał mural, który przedstawia homagium Sługi Bożego Kardynała Wyszyńskiego składane Ojcu świętemu Janowi Pawłowi II w dniu rozpoczęcia pontyfikatu. Cieszę się, że nasza wspólnota parafialna to rozumie i wspiera. Dzieci przeżyły już w kościele i przy nim wiele lekcji , patriotyzmu, religii, historii. Historia dzieje się na wyciągnięcie ręki. Wiarę budujemy, gdy ją przekazujemy. Miłość do ojczyzny pielęgnujemy, gdy wyrażamy i zakorzeniamy siebie.

Filmiki:
1) Pomnik Piłsudskiego do zalinkowania: https://www.youtube.com/watch?v=NeHSudOuWyY
2) Wprowadzenie relikwii św. Stanisława BM do zalinkowania: https://www.youtube.com/watch?v=l4MyXx6ucjw&t=49s

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę