Matce pięknej miłości na Wniebowzięcie

Powoli zbliża się Uroczystość Matki Boskiej Zielnej, inaczej Zaśnięcia NMP, albo Wniebowzięcia NMP.

Sakramenty w Dulsku 046

Żniwa się zaczęły na dobre. Potrzebna jest dobra pogoda do zbiorów, ale rolnicy narzekają na trwającą już od dłuższego czasu suszę. Jakoś tak się porobiło, że na południu Polski leje, a u nas ziemia sucha jak pieprz. Wysychają uprawy buraków i kukurydzy. Czy może za słabo i za mało ziemi poświęciłem w tym roku podczas Oktawy Bożego Ciała…? Czy Bóg przez to chce coś nam powiedzieć więcej? Biblia podpowiada dyskretnie w księdze psalmów: „Na nic się zda wstawać o północy, jeśli nie masz Pańskiej pomocy…

Powoli zbliża się Uroczystość Matki Boskiej Zielnej, inaczej Zaśnięcia NMP, albo Wniebowzięcia NMP. W naszej wspólnocie to Imieniny Parafii, na które zapraszam wszystkich, ale szczególnie Małżonków, którzy od roku 2009 w naszej świątyni udzielali sobie nawzajem sakramentu małżeństwa. Przez 5 lat odbyło się 49 ślubów. Podziękujemy Bogu, który jest Miłością, za dar miłości małżeńskiej. Przyjdźcie ze swoimi dziećmi i rodziną. Zabierzcie też swoje doświadczenia: dobre i te trudne. Wspólnie popatrzymy w niebo. Drogę pokaże nam Maryja Wniebowzięta. Odnowimy Wasze przyrzeczenia ze ślubu. Pomodlimy się o błogosławieństwo Boże na Wasze dalsze wędrowanie. List do małżonków >>

W tym dniu wręczę puchary Matki Boskiej Dulskiej najlepszej drużynie, która dzisiaj zwycięży finał rozgrywek. Zgłosiło się w tym roku aż 11 drużyn. Dziekuję wszystkim grającym oraz Szymonowi Burak i Jego Rodzinie za organizację i życzliwość!

Dobre Gospodynie proszę o przygotowanie na tę Uroczystość bukietów z ziół, warzyw i kwiatów. Przy okazji zwracam się z prośbą o przygotowanie wieńców dożynkowych z każdego sołectwa na parafialne dożynki w dniu 17 sierpnia. W tym roku nasza parafia w Sokołowie gościć będzie Dożynki z Gminy Golub Dobrzyń w dniu 24 sierpnia. To wielki zaszczyt dla nas. Przygotowania już trwają od kilku miesięcy. Dziękuję mieszkańcom sołectwa Sokołowo na czele z Panem Sołtysem za zaangażowanie i prace nad przygotowaniem tej uroczystości.

Polecam Akatyst ku czci Bogurodzicy: „Twoje niebo” do medytacji.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę