Matka Pana mego przychodzi do mnie

11350699_906676789379296_6141183456120872652_n 10537439_906676782712630_629223047895624784_n

39 lat temu miałem lat 9. Witałem Matkę Bożą w Jej Obrazie Jasnogórskim w mojej rodzinnej parafii Zielona Mławska. Na zdjęciach powyżej można odnaleźć moją Siostrę, Mamę, Babcię Helenę i mnie. Fotograf zatrzymał ów czas nawiedzenia Matki Bożej z roku 1976. Uwiecznił Obraz, Biskupa, Rekolekcjonistę, Proboszcza, Wikariusza, Strażaków, Dzieci, Parafian.

W minionym tygodniu Obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej odwiedził moje rodzinne strony: dekanat żuromiński. Byłem na powitaniu Obrazu, na czuwaniu i na Mszy tzw. Pasterce – dziękczynnej za powołania do Służby Bożej i o nowe powołania. Biskup Roman pochwalił mieszkańców parafii Zielona za przygotowanie i za przeżycia duchowe. Mówił, że dziś to nie Zielona, ale Kolorowa!

Rzeczywiście wiele osób zostało „poruszonych” do dobrego. W oczekiwaniu na spotkanie z Maryją, odbyły się rekolekcje i głębokie spowiedzi, często po wielu latach. Nie wszystkim dany jest zaszczyt witać Matkę Boską po raz drugi po prawie 40 latach. Rozmawiałem z koleżanką, że to już ostatni raz w jej życiu – takie nawiedzenie, więc wypada być, przyjąć Maryję, bo i Ona kiedyś może mnie przyjąć po śmierci…

Jest to piękne, że pielgrzymi doszli do Celu Wędrowania w takie dni upalne bez dnia deszczu. Szacunek Bohaterom! Jutro Uroczystość Wniebowzięcia NMP (Zaśnięcia, Przejścia, Odpocznienia, Matki Boskiej Zielnej). Nasza parafia jest pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Szukamy przecież w życiu niezawodnej nadziei. Może warto znaleźć tę nadzieję w Maryi?

Nasz czas nawiedzenia to 3/4 maja 2016r. Wtedy Matka Pana naszego przybędzie do nas. Czy jesteś gotów JĄ przyjąć ?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę