Nie był mięczakiemTakie obrazy spotkałem podczas wizyty duszpasterskiej w jednym z domów w parafii: św. Barbary i św. Stanisława Kostki. Ten mniejszy obrazek rzadziej jest spotykany w naszych domach. Tym bardziej zwróciłem na niego uwagę, gdyż rozpoczęliśmy Rok Świętego Stanisława Kostki, który przecież miał ulubione nabożeństwo akurat do św. Barbary i lubił się modlić. W II Niedzielę Zwykłą czytaliśmy wyjątkowo udany list Episkopatu Polski na Rok Świętego Stanisława Kostki. Warto wracać do jego treści nie tylko w Roku Jubileuszowym. 

Podzielę się kilkoma refleksjami kolędowymi. Spotkałem prawdziwych twardzieli i ludzi wiary, którzy nie są mięczakami:

 • Kobieta, która zwróciła uwagę młodej dziewczynie z pokolenia smartfonów, aby nie wysyłała sms-a na Mszy podczas Komunii, zareagowała, gdy ktoś rzucał śmieci pod parkan na cmentarzu, zamiast do kontenera.
 • Pochylona kobieta, którą boli to, że nie ma z kim jechać do kościoła, chociaż mieszka z synem i wnukami
 • Parafianie, którzy podczas wizyty duszpasterskiej odważą się przygotować i przeczytać fragment Biblii. I właśnie wtedy to Słowo Boże z mocą rodzi się!
 • Rodzice, którzy nie pozwalają swoim dzieciom zamieszkać razem jeszcze przed ślubem – na próbę. Bo „nie żyje się, nie kocha się i nie umiera na próbę” jak nauczał św. Jan Paweł II.
 • Młodzi ludzie, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są w Kościele, przyjmują Komunię, czytają Słowo Boże, praktykują swoją wiarę i karmią ją modlitwą.
 • Katolicy, którzy potrafią zatrzymać się w pędzącym świecie, znajdą czas na adorację, na rekolekcje, zachowują post, świętują Dzień Pański i nie robią zakupów w niedziele.
 • Rodzice, którzy podjęli codzienną modlitwę różańcową za swoje dzieci.
 • Członkowie Akcji Katolickiej i Rodzice, którzy organizują bale charytatywne, loterie, ferie i wakacje dla dzieci 
 • Pielgrzymi, którzy znajdą czas na wędrówkę śladami Jezusa, Maryi i świętych.
 • Parafianie, którzy budują swoją wspólnotę parafialną zaangażowaniem, dobrym słowem, przykładem, troską, ofiarą, dzieleniem się, a nie ciągłym ujadaniem i szukaniem dziury w całym. 
 • „Czujni ogrodnicy wyrywający chwasty słabości i grzechu, aby wyrosły piękne kwiaty i owoce”.
YouTube Preview Image

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę