PASSATA LA FESTA, GABBATO LO SANTO

_DSC9571

Spodobało mi się powiedzenie, którego użył podczas homilii nuncjusz Apostolski w Polsce abp. Celestino Milgliore 11 czerwca przed katedrą w Płocku (w tytule): „święto skończone, święty wyprowadzony w pole”. Nie ucieszyłem się z tego, że święty został wyprowadzony w pole, ale  z prawdziwości tegoż powiedzenia. Wprawdzie nie da się żyć cały czas na szczycie, który mozolnie się zdobywało, bo przecież trzeba wracać do codzienności. Ale wspominając przygotowania do spotkania z Matką w Jej Ikonie Jasnogórskiej, przeżycia z Doby Nawiedzenia, wzruszenia, łzy, dobre postanowienia, nawrócenia, to trudno zrozumieć fakt, że w wielu przypadkach mogliśmy Maryję wyprowadzić w pole…

To są dzisiaj nasze pola: powróciliśmy do lenistwa duchowego, bo znów nie chce się iść do kościoła na Mszę św., Biblia dalej leży zakurzona na półce, nie ma czasu na pacierz (zwłaszcza w gronie rodzinnym), bo wiecznie gdzieś spieszymy się, pokłóciliśmy się z najbliższymi o majątek, znów kogoś niesłusznie osądziliśmy, przyszły plotki i obmowy, brak serca.

Maryjo wracaj z tych naszych pól do nas!

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę