Przyszli i podziękowali

Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój...

SONY DSCDSC_7589

Pragnę podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do wdzięczności za dar sakramentu chrztu świętego dzieci ochrzczonych od 2009 r. Wydarzyło się nam 89 chrztów przez te 5 lat. Do każdej rodziny napisałem list  i zaproszenie na Odpust Trójcy Przenajświętszej. Niektóre rodziny nie mogły wziąć udziału. Zadzwonili i napisali na FB, że nie mogą, bo np. wyjechali za chlebem do Norwegii. Fajnie, że odpowiadając na zaproszenie, przeprosili za nieobecność. Byli i tacy, którzy prosili o błogosławieństwo dzieci nie na głównej Mszy, ale o g. 9.00. A nawet dzień wcześniej przyszli rodzice prosić o błogosławieństwo dla Michasi z miasta (dzieci dziękują za cukierki!).

Trzech kapłanów udzielało błogosławieństwa, wkładając ręce na głowy dzieci. Naliczyłem 69 głów. Liturgia Mszy przeplatała się z rzadko widzianym i słyszanym obecnie płaczem, kwileniem, bieganiem dzieci podczas Mszy św. Niektóre dzieci nie były zwyczajne atmosfery kościelnej. Proszę rodziców, aby nie bali się brać dzieci na Mszę. Dziecko samo chłonie atmosferę świątyni, śpiew, muzykę organową. Niech biega, płacze, śpiewa, tańczy podczas liturgii – to jest jego modlitwa!

Wzruszające było to spotkanie na Eucharystii odpustowej dla mnie, gdy widziałem zatroskanych rodziców, którzy prowadzili i przynosili swoje dzieci do ołtarza, zapalali świece chrzcielne od Paschału, modlili się o wzrost wiary swoich skarbów. Dla mnie to była ogromna radość, że mogłem zobaczyć „chrześniaków” jak się pięknie rozwijają i rosną na chwałę Trójcy Przenajświętszej.

Kolejne spotkanie z cyklu „Tryptyk Sakramentalny” będzie w Odpust Wniebowzięcia NMP 1 5 sierpnia dla młodych małżeństw, które ślubowały w naszej świątyni od roku 2009.

Tomka Kamińskiego piosenka, z niedawnego koncertu w naszej parafii, niech będzie najlepszym życzeniem dla moich chrześniaków ich rodzin: „Ty tylko  mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę, Panie mój!”

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę