Taka mała Fatima

O wędrującej Matce

SONY DSC

                                                                                   Fotografia kapliczki w Fatimie

SONY DSC

                                                                            Fotografia kapliczki w Sokołowie

Rok temu odwiedziłem z pielgrzymką miejsce objawień Matki Bożej w Fatimie. W roku 2017 będziemy przeżywać jubileusz 100 - lat od pierwszych objawień. Miejsce to wyjątkowe. Mówi się, że jedno z największych sanktuariów na świecie. Ale sam byłem zaskoczony tym, że serce tegoż sanktuarium stanowi mała kapliczka ze stojącą obok niej figurą Maryi. Moje pierwsze skojarzenie było takie, że myśli moje pobiegły do Sokołowa i do małej kapliczki z roku 1938. Przed II wojną światową, właściciel majątku Aleksander Płoski z Wandą Jerzmanowską herbu Dołęga, jako podziękowanie Bożej Opatrzności za narodzenie długo oczekiwanego syna Pawła, wystawili kaplicę w parku w Sokołowie. Być może wzorował się na tej kapliczce z Fatimy?

Mieszkańcy Sokołowa powinni być dumni z tego podobieństwa ich kaplicy do tej w Fatimie. Niedawno zakończyła się peregrynacja Matki Bożej z Fatimy, która odwiedziła rodziny z naszej parafii. Dziękuję za przyjęcie figury Pani Fatimskiej w zdecydowanej większości domów w parafii. Mam nadzieje, że te spotkania przyniosą owoce roku duszpasterskiego, który minął niedawno, a którego hasłem były słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”. Czy udało się nam choć trochę nawrócić nasze serca? Czy uwierzyliśmy bardziej Ewangelii…? Właśnie siedzę i czytam piękne wpisy z księgi pamiątkowej. Ileż w nich jest ciepła, czułości dziecięcej, ufności, dziękczynienia, próśb, wiary, miłości i nadziei…. Np. czytam: „Dziękujemy Ci, że zawitałaś w nasze progi, w tak szczególnym dla nas dniu. Dziś obchodzimy piętnastą rocznicę ślubu i jesteśmy zaszczyceni Kochana Matko Twoją obecnością”. Dalej: „Dziękujemy Ci Matko Fatimska za odwiedziny w naszym domu i prosimy odwiedzaj nas częściej, daj nam zdrowie i bezpieczeństwo dla naszych dzieci i wnuków. Błogosław nam każdego dnia Matko! Prosimy!”. Jeszcze ten wpis: „Matko Boska Fatimska! Nie byliśmy w stanie jechać do Ciebie, ale Ty sama odwiedziłaś naszą rodzinę. Dziękujemy Ci za tę gościnę, że przez chwilę mogłaś być z nami, za wspólną modlitwę, za bliskość Twego serca i za przeżycie niezapomnianych wzruszeń. Pobłogosław naszej rodzinie, obdarz nas zdrowiem, broń od wszelkiego złego i pozwól nam cieszyć się każdą chwilą życia”.

Kilka osób podpisanych w tej pamiątkowej księdze już nie ma wśród nas. Kto by się spodziewał…? Mamy nadzieję, że już są w Domu Ojca i cieszą się obecnością Maryi i Świętych!

Kościół w Dulsku i kaplica w Sokołowie wzbogaciły się obecnością figury Matki Boskiej Fatimskiej. Dziękuję za obecność na Eucharystii w pierwsze soboty miesiąca! Mam nadzieję, że te spotkania z Naszą najlepszą Matką dadzą nam „Nowe życie w Chrystusie”.

Modlitwa w Fatimie: foto, film

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę