Takie małe spostrzeżenie o RÓWNOŚCI

Wolność,równość, braterstwo?

SONY DSCSONY DSC

13 czerwca wraz  z grupą 45 dzieci, miałem zaszczyt i radość, reprezentować dekanat Dobrzyń n. Drwęcą na IV Krajowym Kongresie Misyjnym. Atmosfera spotkania była ciepła, radosna, modlitewna. Przyjechało na spotkanie 5.000 dzieci z całej Polski. Dzieci pięknie i kolorowo przebrane. W rękach „flagi misyjnego zapału”, „hojne dłonie”, czyli misyjna dłoń modlitwy, wykonane z papieru: do machania, pozdrawiania i modlitwy. Dłonie cieszyły się wielkim powodzeniem. To Ojciec Święty Franciszek nauczył nas „Modlitwy pięciu palców”. Kciuk, to palec, który jest najbliżej nas. Modlimy się za tych, którzy są nam najbliżsi. To osoby ważne w naszym życiu, o których często myślimy. Palec wskazujący przypomina o modlitwie za tych, którzy wychowują, uczą i leczą. Palec środkowy – najwyższy z palców. Przypomina o przywódcach, rządzących i wszystkich tych, którzy mają władzę i decydują o naszym życiu, o losie naszej wspólnoty, miasta, kraju (dzieci modliły się za Prezydenta Elekta, Wójtów, Sołtysów). Palec serdeczny. To nasz najsłabszy palec. On ma nam przypominać o modlitwie za najsłabszych, chorych, zagubionych, bezradnych i bezsilnych. Palec mały, to palec ostatni, najmniejszy ze wszystkich, przypomina o  modlitwie za nas samych. Więcej o Kongresie tu foto.

Podczas trwania Kongresu, obok hali Torwar na której byliśmy, trwały przygotowania do 15 Parady Równości. Dekorowano TIR-y, zawieszano banery (foto nr 2). My kończyliśmy, oni zaczynali. Dwa światy. Dwa bieguny. Pewnie, że każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów, demonstracji, zrzeszania się, wyrażania równości i innych wartości. Każdy robi, co lubi… Jest wolność. Ale czy jest RÓWNOŚĆ?

Demonstranci z Parady RÓWNOŚCI domagają się równości, co widać na plakacie na zdjęciu wykonanym z mojego autokaru: „Równe prawa, wspólna sprawa”. A tymczasem takie jest moje małe spostrzeżenie w temacie RÓWNOŚCI:

– Na Krajowym Kongresie Misyjnym nie było żadnej kamery, ani mikrofonu z mediów publicznych (jaka jest ich rola, zadanie, misja, powołanie?), a tym bardziej komercyjnych. Nic nie pokazano w mediach o tym dobrym i pięknym spotkaniu.

– Natomiast Paradę Równości musieliśmy oglądać niemal we wszystkich mediach, słuchać i czytać. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową te dwa wydarzenia z jednego dnia: 13 czerwca 2015. Patronem tego dnia jest św. Antoni, patron zagubionych. Przypadek?

Czy dzisiaj są w Polsce równe prawa? Takie moje małe spostrzeżenie… Znów sprawdza się powiedzenie: dobro jest ciche i pokorne, nie narzuca się. Zło krzyczy, ujada i wrzeszczy!

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę