Wielka polityka w małej parafii

O modlitwie i polityce

Warszawa_08_009

Ostatnio rozgorzała dyskusja w mediach i w domach o modlitwie za prezydenta. Powstało pytanie: czy można się modlić za głowę państwa?  Jeśli tak, to w jakiej intencji? Tegoroczne upały spowodowały chyba jakieś niekontrolowane emocje i słowa. W niedzielę w ogłoszeniach zachęciłem do modlitwy w intencji Ojczyzny i nowego Prezydenta Andrzeja Dudy. Niech ma wsparcie i od nas na dobry początek. W sumie wygrał zdecydowanie wybory w naszej parafii. A zresztą jest nasz obowiązek: modlimy się ojców rodzin, za wójtów, burmistrzów, prezydentów, biskupów, papieży. Nie wyobrażamy sobie życia bez rodziców, rządzących, przywódców. Chodzi o to, aby pozwolili prowadzić się Duchowi Świętemu!

I po tej zachęcie przychodzi do mnie do zakrystii mężczyzna w średnim wieku, z wyższym wykształceniem i z nienawiścią w oczach, z podniesionym głosem krzyczy do mnie, że on i jego koledzy nie życzą sobie modlić się za obecnego prezydenta w najbliższą Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Jeśli chcę, to sam niech się modlę za Niego, a nie z nimi… A za poprzedniego prezydenta dlaczego nie modliliśmy się? – zapytał parafianin. Odpowiedziałem, że ludzie chyba jeszcze bardziej modlili się za poprzedników obecnego prezydenta, nawet o Dary Ducha Świętego,  często o nawrócenie!

Czy chrześcijanie powinni modlić się za ojców, przywódców, prezydentów? Czy modlitwa jest politykowaniem? I tak niespodziewanie wielka polityka trafiła pod strzechy w małej wiejskiej parafii. Czekamy tylko na powiew chłodnego powietrza. Duchu Święty przyjdź!

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę