Współczesne atrybuty: piwo i telefon

O tym, co dzisiaj trzymamy w ręku...

 normal_Obraz_św__Barbary_001SONY DSC

Święci ukazywani na obrazach i w rzeźbach mają atrybuty, czyli symbole po których można ich rozpoznać, które mówią coś o życiorysie konkretnego świętego. Męczennicy z naszego kościoła: Tekla, Barbara, Jan Nepomucen trzymają w dłoni krzyż i palmę – symbol męczeństwa. Patron rolników – św. Roch przedstawiany jest z pieskiem u nogi. Dzieci zwróciły szczególną uwagę na atrybuty św. Tekli: węże, lwa i ognisko.

W tym tygodniu przyjechała do nas św. Barbara po „kuracji” konserwatorskiej i nam wypiękniała! Obraz przedstawia jej atrybuty: kielich  z hostią, miecz, wieżę. One opowiadają o jej życiu. Warto poczytać jej życiorys. Nigdzie natomiast nie spotkałem przedstawienia św. Barbary z atrybutem półksiężyca, który widnieje na naszym obrazie, w tle, tuż za kielichem. Czyżby to znak naszych czasów? Tego co zaczyna się dziać na naszych oczach w Europie? Chodzi o islamizację, bo przecież półksiężyc, to symbol islamu! Św. Barbara zginęła za wiarę chrześcijańską w dzisiejszej Turcji z rąk własnego ojca – poganina.  Ale okazuje się także, że w chrześcijaństwie wschodnim półksiężyc symbolizował zwycięstwo chrześcijaństwa nad pogaństwem. Więc niech będzie naszą opiekunką i przewodniczką w trosce o rozwój wiary chrześcijańskiej.

Niedawno spływałem kajakiem po Drwęcy. Piękna rzeka i cudne okoliczności przyrody! Cisza jaka tam panuje nadaje się do medytacji. Niestety w pewnym momencie została zakłócona przez grupę „turystów”, którzy płynąc kajakami, w rękach trzymali niekoniecznie wiosło, ale puszkę piwa! I wydawali przy tym nieludzkie dźwięki. To częsty obrazek przy wiejskich sklepach (przypomina się słynna ławeczka w „Ranczo”). Gdyby dzisiaj ktoś namalował obraz człowieka współczesnego, to jego atrybutem niewątpliwie byłaby puszka piwa! Chociaż i św. Józef z naszego głównego ołtarza (jak się okazało podczas prac konserwatorskich) miał lilię zrobioną z puszki po piwie marki EB (co świadczy, że ktoś ją wręczył Józefowi w latach 90 – tych XX wieku, gdy ta marka była dostępna. Takiego to odkrycia dokonaliśmy ostatnio.

Na pewno atrybutem naszych czasów są wszechobecne tablety, telefony komórkowe, smartfony. Wystarczy popatrzeć na młode pokolenie, które powraca za szkół: pieszo, rowerami, autobusami. Niemalże każdy trzyma w ręku to urządzenie mobilne. To częsty obraz obecnie: idzie obok siebie kilka osób, albo czekając na posiłek w restauracji, nie potrafią rozmawiać ze sobą, tylko każdy jest zajęty swoim urządzeniem. Znaki czasu? Co dzisiaj trzymamy w ręku?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę