Z-BOŻE-GO obdarowania

Skończył się bowiem przednówek, stodoły były pełne, zboże sypało niezgorzej...

SONY DSC SONY DSC

„Skończył się bowiem przednówek, stodoły były pełne, zboże sypało niezgorzej i każden, choćby najbiedniejszy, hardo podnosił głowę, z dufnością patrzał w jutro i roił se jakoweś z dawien dawna upragnione szczęśliwości.” W. Reymont, „Chłopi”.

Trwają dożynki w parafiach, gminach, diecezjach. Rolnicy przychodzą do ołtarzy, aby podziękować za zbiory, za „zboże”, a więc za to, co w żniwnym trudzie zebraliśmy „z Bożego” obdarowania, za Jego Boży dar, za chleb. Pogoda na żniwa dopisała, zboże sypało na bogato. W ostatnią niedzielę parafianie dziękowali za żniwa na gminnych dożynkach Radominie i Golubiu Dobrzyniu. Sołectwo Sokołowo należy do gminy Golub – Dobrzyń. Nasza parafia była odpowiedzialna za organizację Mszy św. dożynkowej. W niedzielę dożynkową rano zaproponowałem Panu Organiście, abyśmy na Mszy w Sokołowie zaśpiewali suplikacje z prośbą o upragniony deszcz. Bo wszędzie pada, zwłaszcza na południu Polski, a u nas susza zabija uprawy kukurydzy i buraków. Orać i siać się nie da bez deszczu. Do południa nie zanosiło się na deszcz. Ale z początkiem  Mszy św. o g. 13.30 nastąpiło oberwanie chmury. Ulewa nie ustała nawet po Mszy św. Pan Bóg uprzedził nasze modlitwy…i trochę zażartował z nas.

Warto posłuchać homilii wygłoszonej podczas Ogólnopolskich Dożynek na Jasnej Górze w ubiegłym roku przez biskupa Józefa Zawitkowskiego.

Czy my dzisiaj nie zdziczeliśmy…?: Człowieku Dożynkowy ostrzegam Cię: bez Komunii, bez modlitwy – zdziczejesz, mówił kaznodzieja.

Popatrzmy na współczesny świat, który „dziczeje” bez Komunii i modlitwy! To co się dzieje na Ukrainie, w Iraku, w Syrii, w Palestynie. A także u nas w domach, w urzędach, w rządzie. Bez komunii, bez modlitwy człowiek dziczeje…

YouTube Preview Image

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę