Zgrzyt i zakalec

Czas na żniwa


SONY DSCSONY DSC SONY DSCSONY DSC

Na początku sierpnia zadzwonił do mnie jeden gospodarz z parafii. Zameldował, że u niego już po żniwach. Podziękował za modlitwę o dobrą pogodę i urodzaj. Rzeczywiście pogoda dopisuje. W lipcu Pan Bóg podlewał, a w sierpniu pozwala spokojnie zebrać chleb z pól. Cieszył się ów parafianin,  że Z-BOŻE dobrze sypało. Przeprosił, że musiał zbierać plony w niedzielę po południu. Ale widziałem go na porannej Mszy św. Zawsze powtarza za psalmistą, że „na nic się zda wstawać o północy, jeśli nie masz Pańskiej pomocy…”.

Żniwa dla rolników są najważniejszym wydarzeniem w całym roku. Chleb trzeba zebrać z miłością. Widzę to i szanuję. To dar Boży dla człowieka i zwierząt, utrzymanie często na cały rok.

Słowa Jezusa z Ewangelii, które usłyszeli uczestnicy niedzielnej Eucharystii 02 sierpnia, trochę mogą nas zaniepokoić w kontekście prac żniwnych: „Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy”. 

Pragnę podzielić się swoim bólem (pewnie i wielu księży proboszczów wiejskich parafii to przeżywa). Właśnie w tę niedzielę 02 sierpnia na dobre rozpoczęły się żniwa – bo pogoda na to pozwoliła. To była pierwsza (adoracyjna) niedziela miesiąca, modlimy się wtedy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem o Bożą opiekę w nowym miesiącu. Potem idziemy w procesji wokół kościoła. Było gorąco w kościele, okna otwarte. Podczas przeistoczenia jak zawsze nastąpiła cisza, która niestety została zakłócona przez odgłos pracującego blisko kościoła kombajnu. Poczułem się jakoś nieswojo… Po Mszy św. poszliśmy w procesji z Chlebem Eucharystycznym wokół kościoła. I znów śpiewy zagłuszała praca żniwiarzy. Odczułem w sercu wewnętrzny zgrzyt. Taki zakalec.

Tak niewiele potrzeba, aby wybrać Boga, nawet w czas tak ważnych i potrzebnych żniw. Można wybrać Boga i można zebrać to co jest Z-BOŻEGO. Jezus ciągle przypomina nam: „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. (J 6,24-35). Przyjdź i uwierz, a będziesz napełniony.

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę