Maciej Jastrzębski

Dynię trzeba jeść

Dynię trzeba jeść

Co złego jest w świętowaniu Halloween?
Znak zwycięstwa

Znak zwycięstwa

„In hoc signo vinces”
Jesień już przyszła; zapraszam na niedzielną kawę

Jesień już przyszła; zapraszam na niedzielną kawę

O niedzielnej kawie z Panem Bogiem w Jego domu
Lato w słoiku zamknięte

Lato w słoiku zamknięte

Nowa- stara ewangelizacja
Kościół stróżem przeszłości

Kościół stróżem przeszłości

„Księże, jaka wiara ludzi, taka i ofiara…”
Zapach miłości

Zapach miłości

Rzecz o zapachach
Święte uzależnienie

Święte uzależnienie

Warto uzależnić się od Boga, od Eucharystii, od ciekawych ludzi i miejsc, od gór, od zwierzaków...
Z-BOŻE-GO obdarowania

Z-BOŻE-GO obdarowania

Skończył się bowiem przednówek, stodoły były pełne, zboże sypało niezgorzej...
Na szczycie w Domu Matki

Na szczycie w Domu Matki

To zdjęcie zrobiłem „nielegalnie” w Domu Matki Boskiej
Dopokąd idą

Dopokąd idą

Nad stanami jest i stanów-stan, Jako wieża nad płaskie domy Stercząca w chmury…
Wy dajcie im jeść!

Wy dajcie im jeść!

O cudach na wsi i hojności Boga
Matce pięknej miłości na Wniebowzięcie

Matce pięknej miłości na Wniebowzięcie

Powoli zbliża się Uroczystość Matki Boskiej Zielnej, inaczej Zaśnięcia NMP, albo Wniebowzięcia NMP.
Pola malowane zbożem

Pola malowane zbożem

Wiejskie wakacje trwają
Bóg u was jakby bliższy jest…

Bóg u was jakby bliższy jest…

Refleksje na Boże Ciało...
Przyszli i podziękowali

Przyszli i podziękowali

Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój...

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę