Maciej Jastrzębski

Nowy tytuł dla Matki Bożej

Nowy tytuł dla Matki Bożej

„Matko Boża ukradziona, módl się za nami…”.
Ojczyzna, kiedy myślę…

Ojczyzna, kiedy myślę…

O czym myślisz, gdy mówisz OJCZYZNA…?
Dynię trzeba jeść

Dynię trzeba jeść

Co złego jest w świętowaniu Halloween?
Znak zwycięstwa

Znak zwycięstwa

„In hoc signo vinces”
Jesień już przyszła; zapraszam na niedzielną kawę

Jesień już przyszła; zapraszam na niedzielną kawę

O niedzielnej kawie z Panem Bogiem w Jego domu
Lato w słoiku zamknięte

Lato w słoiku zamknięte

Nowa- stara ewangelizacja
Kościół stróżem przeszłości

Kościół stróżem przeszłości

„Księże, jaka wiara ludzi, taka i ofiara…”
Zapach miłości

Zapach miłości

Rzecz o zapachach
Święte uzależnienie

Święte uzależnienie

Warto uzależnić się od Boga, od Eucharystii, od ciekawych ludzi i miejsc, od gór, od zwierzaków...
Z-BOŻE-GO obdarowania

Z-BOŻE-GO obdarowania

Skończył się bowiem przednówek, stodoły były pełne, zboże sypało niezgorzej...
Na szczycie w Domu Matki

Na szczycie w Domu Matki

To zdjęcie zrobiłem „nielegalnie” w Domu Matki Boskiej
Dopokąd idą

Dopokąd idą

Nad stanami jest i stanów-stan, Jako wieża nad płaskie domy Stercząca w chmury…
Wy dajcie im jeść!

Wy dajcie im jeść!

O cudach na wsi i hojności Boga
Matce pięknej miłości na Wniebowzięcie

Matce pięknej miłości na Wniebowzięcie

Powoli zbliża się Uroczystość Matki Boskiej Zielnej, inaczej Zaśnięcia NMP, albo Wniebowzięcia NMP.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę