Maciej Jastrzębski

Kluczyk do Tabernakulum

Kluczyk do Tabernakulum

Oto wielka tajemnica wiary
Modlitwa w Komańczy

Modlitwa w Komańczy

Niekoronowany władca Polski wraca na trudne czasy. Jest znak od Boga!
Cztery (nie)ostatnie odcinki

Cztery (nie)ostatnie odcinki

...bo po co komu droga, która nie prowadzi do świątyni?
Tylko miłością dochodzi się do celu cd

Tylko miłością dochodzi się do celu cd

Rozważania Drogi Krzyżowej wg nauczania bł. Abpa Nowowiejskiego
Cztery pierwsze odcinki

Cztery pierwsze odcinki

Teksty inspirowane nauczaniem bł. Abpa Nowowiejskiego
Kryzys w Kościele? Kościół w kryzysie?

Kryzys w Kościele? Kościół w kryzysie?

Błogosławiony Abp A.J. Nowowiejski o kryzysie w Kościele
Sen o Bożym Narodzeniu

Sen o Bożym Narodzeniu

Czas na spowolnienie
Tam na dole jest naprawdę gorąco

Tam na dole jest naprawdę gorąco

Adwentowe pokuszenie
Święty raban

Święty raban

Owoce Roku św. Stanisława Kostki
Program dobrego życia na dziś: BÓG HONOR OJCZYZNA

Program dobrego życia na dziś: BÓG HONOR OJCZYZNA

Trzeba zdawać egzamin ze swej wiary w Boga i ze swej miłości do Ojczyzny... zdałeś?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę