Baboszewo, Parafia Pw. Św. Urbana (1)
ul. Odrodzenia 2, 09-130 Baboszewo
23 661 10 45
baboszewo@diecezjaplocka.pl
Udostępnij:

Parafia powstała prawdopodobnie w pierwszej połowie XIII w., bowiem już w 1254 r. w bulli Innocentego IV wymieniona była kaplica istniejąca w Baboszewie. Nie wiadomo, jak wyglądała ta kaplica, być może była to niewielka budowla romańska, która jako pierwsza świątynia służyła wiernym. Drugi kościół drewniany został zbudowany w latach 1575-1586 z fundacji Brzeskich herbu Prawdzic, z murowana kaplicą świętych Urbana i Marii Magdaleny z fundacji Wilkanowskich. Kościół był konsekrowany pod wezwaniem św. Urbana i św. Marii Magdaleny. Do kościoła przylegały dwie kaplice, jedna drewniana i jedna murowana. Kościół spłonął w 1702 r. Trzeci kościół, także drewniany, strawił pożar w 1765 r. Czwartą świątynię budowała parafia w latach 1767-1774 staraniem Aleksandra Wołowskiego, właściciela wsi. Konsekrował ją w 1774 r. biskup kamieniecki Jan Dembowski. Remontowana była w 1859 i 1904, a 5 kwietnia 1909 r. spłonęła.

Obecny, murowany, neogotycki kościół, wybudowano w latach 1909-1914 według projektu Stefana Szyllera. Został uszkodzony w czasie I wojny światowej i odbudowany w latach 1920-1024 według projektu Stefana Szyllera. W 1928 r. konsekrował go biskup płocki Antoni Julian Nowowiejski. Jest to budowla neogotycka, z cegły, ze strzelistą wieżą (57 m) i smukłymi, ośmiobocznymi wieżyczkami w fasadzie. Portal główny z granitu. W latach 1955-1956 polichromię wnętrza kościoła wykonał Henryk Domurat z Poznania według projektu Władysława Drapiewskiego. Tabernakulum barokowe z I połowy XVIII w. W 1925 r. staraniem parafian, którzy wyjechali do Ameryki, sprowadzono do kościoła obraz Matki Bożej Częstochowskiej i zainstalowano w głównym ołtarzu, wykonanym przez Jana Dąbka z Brodnicy. Piętnastogłosowe organy wybudował w 1928 r. Wacław Biernacki z Warszawy.

W 1964 r. sprawiono ołtarze boczne, wykonane przez Franciszka Masora z Rybnika. W 2005 r. na ścianie na zewnątrz kościoła wmurowano tablicę poświęcona jedynemu zrzutowi broni na terenie Mazowsza Północnego.

Staraniem ks. Stanisława Gutowskiego i parafian podjęto wiele prac renowacyjnych kościoła: w latach 2005-2007: wyremontowano zakrystię, wstawiono nowe drzwi w kościele i meble w zakrystii, sprawiono nowy ołtarz i marmurowy wystrój prezbiterium; 2008 r. zamontowano nowe rzeźbione w drewnie stacje Drogi krzyżowej, w latach 2008-2009 odnowiono malaturę, ołtarze boczne, ołtarz główny, ambonę i chrzcielnicę; w 2016 r. wyremontowano organy.

W latach 1998-2003 został ogrodzony cmentarz grzebalny i ułożono aleje z kostki brukowej. W latach 2017-2020 została wybudowana i wyposażona nowa plebania według projektu Grzegorza Nalborskiego.

Od XVI w. do 1830 r. w Rzewinie istniała kaplica, przy której duszpasterzowali kapelani.