Kalendarz wydarzeń

SPOTKANIE DEKANALNYCH DUSZPASTERZY MŁODZIEŻY I SŁUŻBY LITURGICZNEJ

<p>MCEW „Studnia” 1.09.2021 r., godz. 17.00</p> <p>1. Część modlitewna - kaplica<br />– adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona odmówieniem litanii do św. Józefa<br />2. Część formacyjno-organizacyjna - aula<br />– wręczenie nominacji – J. E. Ks. Bp Piotr Libera<br />– duszpasterstwo młodzieży w Ruchu Światło-Życie – ks. Marcin Kędzia <br />– informacje – ks. Marcin Sadowski – p. o. dyrektora Wydziału Duszpasterskiego <br />– wystąpienie ks. Krzysztofa Rucińskiego – diecezjalnego duszpasterza młodzieży<br />– wystąpienie ks. Mateusza Jesienia – diecezjalnego duszpasterza służby liturgicznej<br />3. Słowo do księży – Ksiądz Biskup</p> <p>4. Wolne wnioski</p> <p>5. Modlitwa na zakończenie</p>

Biskup Piotr Libera

Spotkanie Diecezjalnej Rady Młodzieżowej

Biskup Mirosław Milewski

Turniej piłki siatkowej organizowany przez KSM

Jubileusz 10-lecia parafii Nuna

Biskup Piotr Libera

Jubileusz 25-lecia par. pw. MB Fatimskiej w Ciechanowie

Biskup Mirosław Milewski

Msza św. SNE

Płock, Bazylika Katedralna, godz. 19.00

Msza św. za Ojczyznę organizowana przez SNE

Ciechanów, par. św. Józefa, godz. 18.00

Odpust parafialny ku czci Matki Bożej Siewnej, parafia Zwiastowania NMP, Skępe

Biskup Piotr Libera

Spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas z parafii płockich

Płock, Centrum Charytatywno- -Opiekuńcze im bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego Caritas Diecezji Płockiej, Kaplica Hospicjum, ul. Sienkiewicza 54, godz. 16.00

Konferencja dziekańska

Biskup Mirosław Milewski

XI Europejskie Dni Dziedzictwa w Zespole klasztornym w Ratowie

<p>„Ratowo – smaki dziedzictwa” pod takim hasłem nawiązującym do hasła ogólnopolskiego „Smaki Dziedzictwa” odbędą się XI Europejskie Dni Dziedzictwa w osiemnastowiecznym Zespole klasztornym w Ratowie. W programie przewidziano zwiedzanie zabytkowego kompleksu oraz tradycyjnie plenerowy piknik rycerski „Śladami Pawła z Radzanowa”.</p> <p>Wydarzenie zainauguruje 12 września o godz. 9.30 msza św. w intencji mieszkańców Europy, natomiast od godz. 11.00 przewidziane są liczne atrakcje, w tym plenerowy piknik rycerski ”Śladami Pawła z Radzanowa” – właściciela ziem ratowskich, radzanowskich, a także wielu innych posiadłości na Mazowszu, znamienitego rycerza w drużynie księcia mazowieckiego Siemovita IV, żyjącego przełomie XIV i XV wieku. Podczas pikniku zostanie zaprezentowany m.in. konny turniej rycerski, pokazy pojedynków rycerskich, gawędy o historii Ziemi Radzanowskiej, warsztaty tańca średniowiecznego, zabawy dworskie i ludyczne. <br />Ze względu na obecną sytuację epidemiczną gry i zabawy dworskie oraz warsztaty tańca będą odbywały się wyłącznie na świeżym powietrzu oraz zostaną zaaranżowane w taki sposób, by ich uczestnicy mogli wykonywać przewidziane dla nich zadania z zachowaniem dystansu społecznego. <br />W ramach EDD będzie można zwiedzać z przewodnikiem ratowski kompleks o wyjątkowej wartości artystycznej i historycznej a w szczególności unikatowe rokokowe wnętrze kościoła pw. św. Antoniego, czerpiącego swe wzorce z fantazyjnego rokoka augsburskiego.</p> <p>- Ratowski kompleks skrywa wiele smaków dziedzictwa. Najważniejszy z nich to duchowa spuścizna św. Antoniego z Padwy, ale też bohaterskich Ojców Bernardynów z Prowincji Wielkopolskiej a potem błogosławionej Matki Bolesławy Lament. Inna płaszczyzna to niezwykła wartość artystyczna kościoła – spuścizna bawarskich i chełmińskich mistrzów, kolejna to dziedzictwo, które jest budowane na naszych oczach – Ostoja św. Antoniego, otwarta dla wszystkich, którzy pragną do niej zawitać. – podkreśla rektor sanktuarium ks. kan. Bogdan Pawłowski, zapraszając do udziału w wydarzeniu.</p> <p><em>Pierwsza pisemna wzmianka o Ratowie pochodzi z 1494 r. Osada jest wówczas własnością rycerza Pawła z Radzanowa herbu Prawdzic, potomka protoplasty rodu o takim samym imieniu, którego znamy jako pielgrzyma peregrynującego do grobu św. Jakuba w Composteli i który sprawował ważne funkcje na dworze księcia Siemowita IV. Do przełomowych momentów w historii Ratowa zaliczyć można również siedemnastowieczną wyprawę kasztelana Pawła Narzymskiego pod Wiedeń wraz ze słynącym łaskami obrazem św. Antoniego Padewskiego i związaną z nią fundację klasztoru, a także budowę w osiemnastowiecznym wieku murowanego konwentu, zachowanego do dziś wraz ze wspaniałym unikatowym rokokowym wyposażeniem wnętrza. Ziemia Radzanowska była również świadkiem walk w czasie Powstania Styczniowego, wojny polsko-bolszewickiej, I oraz II Wojny Światowej. Je wielowymiarowa i warta odkrywania przeszłość to fundament, na którym obecne pokolenia budują swoją przyszłość.</em></p>

Bierzmowanie, parafia Borkowo

Biskup Piotr Libera

Bierzmowanie, parafia Zegrze

Biskup Piotr Libera

Uroczystość św. Stanisława Kostki, Głównego Patrona Diecezji Płockiej

39. Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa

Msza św. dla członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Albert

Płock, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Stary Rynek 14/18, godz. 11.00

Jubileusz 60-lecia konsekracji kościoła i 50-lecia powstania parafii Gąsocin

Biskup Piotr Libera

Wieczór uwielbienia organizowany przez SNE

Płock, Bazylika Katedralna; Ciechanów, par. św. Józefa; godz. 18.00

Parafiada dzieci i młodzieży

<p>XVI Parafiada Diecezji Płockiej odbędzie się 24 września 2021 r.  w Płońsku. Organizatorem Parafiady jest Parafialny Uczniowski Klub Sportowy MAKSYMILIAN. Do rywalizacji zapraszamy chłopców i dziewczęta w następujących dyscyplinach: piłka nożna, lekkoatletyka i siatkówka plażowa.</p> <p>Szczegółowe informacje na temat rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach sportowych znajdują się na stronie internetowej <a href="http://www.maksymilian.plonsk.pl/">www.maksymilian.plonsk.pl</a>. Zgłoszenia i wszelkie pytania należy kierować, zarówno poprzez pocztę elektroniczną jak telefonicznie do dnia 21.09.2021 r. <a href="mailto:parafia@maksymilian.plonsk.pl">parafia@maksymilian.plonsk.pl</a>; tel. 604 259 223; tel. 23 662 33 66.</p> <p>Dla zwycięzców w poszczególnych dyscyplinach sportowych przeznaczone będą okolicznościowe puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.</p> <p>Zachęcamy i zapraszamy do udziału w Parafiadzie ministrantów działających przy parafiach, dziewczęta ze schól, parafialne kluby sportowe, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i średnich. Ks. Józef Joniec, pomysłodawca i założyciel Parafiady, tragicznie zmarły w katastrofie pod Smoleńskiem, a teraz Ojcowie Pijarzy realizują tę ideę od 33 lat pod hasłem: „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”. Warunkiem udziału w Parafiadzie jest akceptacja ks. proboszcza, poprzez własnoręczny podpis lub przystawioną pieczęć. Reprezentacje mogą również wystawiać poszczególne szkoły. Proszę Czcigodnych Księży o przekazanie tych informacji do dyrekcji szkół leżących na terenie poszczególnych parafii oraz katechetom i nauczycielom.</p> <p>Płock, dnia 16 września 2021 r.</p> <p>Ks. Zbigniew Sajewski</p> <p>Diecezjalny Duszpasterz Sportu</p> <p> </p>

Pielgrzymka do Działdowa

<p><strong>25 września br. (sobota) odbędzie się doroczna pielgrzymka z parafii katedralnej pw. św. Zygmunta w Płocku do Działdowa – miejsca męczeńskiej śmierci Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników - abp. Antoniego J. Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego. Trwają zapisy na tę pielgrzymkę. </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><u>Program:</u></p> <ul> <li>7.30 - wyjazd spod siedziby zespołu „Dzieci Płocka” w Alejach S. Jachowicza 34;</li> <li>9.30 - spotkanie na placu przez obozem w Działdowie: modlitwa, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy;</li> <li>przejazd do Sanktuarium Błogosławionych Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Leona Wetmańskiego, Biskupów i Męczenników, przy ul. Matejki 59;</li> <li>11.00 - Msza św. w Sanktuarium;</li> <li>ognisko;</li> <li>przejazd do pobliskiego lasu na miejsce zbiorowych mogił ofiar obozu w Działdowie, modlitwa, złożenie kwiatów.</li> </ul> <p> </p> <p>Zapisy na pielgrzymkę prowadzi <u>pani Teresa Krowicka nr tel. 724-741-997;</u> lub osobiście w katedrze od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-10.00, a we wtorki i czwartki dodatkowo w godz. 17.00-18.30.</p> <p> </p> <p>Liczba uczestników jest ograniczona.     </p>

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę