Kalendarz wydarzeń

Wizytacja, Rościszewo

Biskup Szymon Stułkowski

Spotkanie Młodych w Lednicy

Biskup Szymon Stułkowski

Święcenia prezbiteratu

Bazylika Katedralna w Płocku, godz. 11.00

Spotkanie młodzieży na Polach Lednicy

Bierzmowanie

Przasnysz, św. Stanisława Kostki 

Biskup Roman Marcinkowski

Bierzmowanie

Gostynin, Miłosierdzia Bożego

Biskup Roman Marcinkowski

XVI Piesza Pielgrzymka im. bł. abpa A. J. Nowowiejskiego z Płocka do Słupna organizowana przez Akcję Katolicką

Bierzmowanie

Nowy Dwór Mazowiecki, św. Maksymiliana

Biskup Piotr Libera

Bierzmowanie

Sierpc, św. Maksymiliana Kolbego

Biskup Roman Marcinkowski

Wspomnienie bł. biskupów męczenników Antoniego Juliana i Leona oraz towarzyszy

24. rocznica beatyfikacji Płockich Biskupów Męczenników

Konferencja Księży Dziekanów

Rekolekcje dla katechetów

16-18 czerwca, Płock, MCEW Studnia

20. Pielgrzymka Pracowników i Wolontariuszy Caritas do Kalisza

Jubileusz 100-lecia obecności Pasjonistów w Przasnyszu

25-lecie parafii Brata Alberta w Makowie Mazowieckim

Biskup Mirosław Milewski

Jubileusz 100-lecia Ośrodka Doradztwa Rolniczego (Poświętne)

Biskup Piotr Libera

Bierzmowanie

Ciechanów, Matki Bożej Fatimskiej 

Biskup Mirosław Milewski

50-lecie konsekracji kościoła w par. Szwelice

Biskup Mirosław Milewski

Szkoła Kontaktu z Bogiem – rekolekcje dla młodzieży w milczeniu

26 czerwca - 1 lipca, Szkoła Kontaktu z Bogiem – rekolekcje dla młodzieży w milczeniu 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę