Aktualności

Uroczystości w 82. rocznicę wywiezienia Żydów z miasta przez Niemców

Uroczystości w 82. rocznicę wywiezienia Żydów z miasta przez Niemców

82 lata temu, 21 lutego 1941 roku, Niemcy po raz pierwszy wywieźli z Płocka do obozu w Działdowie około 4 tysięcy Żydów. W 82. rocznicę tego tragicznego wydarzenia kwiaty na Cmentarzu Żydowskim w Płocku złożyli między innymi Shani Tayar, wiceambasador Izraela w Polsce, prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i biskup płocki Szymon Stułkowski. czytaj więcej

Wsparcie Caritas Diecezji Płockiej dla Ukrainy w 2022 roku

Wsparcie Caritas Diecezji Płockiej dla Ukrainy w 2022 roku

Caritas Diecezji Płockiej w 2022 roku wsparła materialnie i finansowo Ukraińców w ich ojczyźnie oraz w Polsce. Łączna, szacowana wartość pomocy finansowej, przekazanej ludności z Ukrainy (w Polsce i w Ukrainie) wyniosła ponad 1 mln 200 tys. zł. Akcje pomocowe koordynowało Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Diecezji Płockiej. czytaj więcej

Dzień patronalny Księży Biskupów Romana Marcinkowskiego i Mirosława Milewskiego

Dzień patronalny Księży Biskupów Romana Marcinkowskiego i Mirosława Milewskiego

W dniu 28 lutego br. (wtorek) Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski, Biskup Senior i Ksiądz Biskup Mirosław Milewski, Biskup Pomocniczy, obchodzić będą swój dzień patronalny. czytaj więcej

Młodzież z diecezji płockiej uczestniczyła w Oazie Ewangelizacyjnej w górach

Młodzież z diecezji płockiej uczestniczyła w Oazie Ewangelizacyjnej w górach

Grupa młodzieży z diecezji płockiej wzięła udział w Oazie Ewangelizacyjnej, jaką zorganizowano w Małym Cichym w Tatrach: - Oaza Ewangelizacyjna przygotowuje do czynnego udziału w tradycyjnej Oazie, czyli Ruchu Światło-Życie. między innymi pomaga w tworzeniu relacji, co jest bardzo ważne po pandemii – powiedział ks. dr Grzegorz Zakrzewski, jeden z prowadzących Oazę Ewangelizacyjną.      czytaj więcej

„Zapalmy Światło Miłosierdzia”

„Zapalmy Światło Miłosierdzia”

22 lutego br. o godz. 19.00, w 92. rocznicę pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie, warto włączyć się do akcji „Zapalmy Światło Miłosierdzia i pomódlmy się o pokój na świecie”. Szczegóły znajdują się na plakacie. czytaj więcej

Wielkopostne Strażackie Zamyślenia 2023

Wielkopostne Strażackie Zamyślenia 2023

Ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, diecezjalny duszpasterz Straży Pożarnych zaprasza w Wielkim Poście na Wielkopostne Strażackie Zamyślenia. Publikujemy ich terminy: czytaj więcej

VII Diecezjalny Dzień Zakochanych – Niedziela z „Amoris laetitia” w Rypinie

VII Diecezjalny Dzień Zakochanych – Niedziela z „Amoris laetitia” w Rypinie

W parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie 19 lutego br. odbył się VII Diecezjalny Dzień Zakochanych - Niedziela z „Amoris laetitia”: - Coraz więcej ludzi chce żyć jak Piotruś Pan - być wiecznie młodymi, bez zobowiązań, bez sakramentów. Taką wizję lansują media społecznościowe - stwierdził ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin, w czasie niedzielnych Mszy św. w Niedzielę „Amoris laetitia”. czytaj więcej

Apel Przewodniczącego Episkopatu w związku z pierwszą rocznicą wojny w Ukrainie

Apel Przewodniczącego Episkopatu w związku z pierwszą rocznicą wojny w Ukrainie

W piątek 24 lutego br. minie rok od zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę. Do tej pory wojna pochłonęła setki tysięcy osób, nie tylko żołnierzy, ale również cywilów, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze. Miliony osób straciły domy i zostały zmuszone do ucieczki w poszukiwaniu pomocy i bezpiecznego schronienia. czytaj więcej

Działajmy #RazemByPomagać, tworząc wspólnotę ze Zranionymi

Działajmy #RazemByPomagać, tworząc wspólnotę ze Zranionymi

Odpowiedzią Kościoła na dramat wykorzystania seksualnego jest realna pomoc udzielana osobom skrzywdzonym, towarzyszenie im i ich bliskim oraz modlitwa. Podkreśla to kampania #RazemByPomagać, która w ramach tegorocznego Dnia modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego pokazuje, że Kościół to także konkretna pomoc. czytaj więcej

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2023

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2023

Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza zgodnie opisują wydarzenie przemienienia Jezusa. Widzimy w nim odpowiedź Pana na niezrozumienie, jakie okazali mu jego uczniowie. Nieco wcześniej bowiem doszło do poważnej kontrowersji między Nauczycielem a Szymonem Piotrem, który po wyznaniu wiary w Jezusa jako Chrystusa, Syna Bożego, odrzucił Jego zapowiedź męki i krzyża. czytaj więcej

VII Diecezjalny Dzień Zakochanych – Niedziela z „Amoris laetitia” w Rypinie – 19 lutego 2023 r.

VII Diecezjalny Dzień Zakochanych – Niedziela z „Amoris laetitia” w Rypinie – 19 lutego 2023 r.

VII Diecezjalny Dzień Zakochanych – Niedziela z „Amoris laetitia” w diecezji płockiej odbędzie się w niedzielę 19 lutego br. w parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie. W tym roku wierni usłyszą komentarz rozdziału adhortacji papieża Franciszka, dotyczący wychowania dzieci. czytaj więcej

Ks. prof. Jan Krajczyński został nowym oficjałem Sądu Biskupiego
parafia-zukowo.pl

Ks. prof. Jan Krajczyński został nowym oficjałem Sądu Biskupiego

Ks. prał. prof. UKSW dr hab. Jan Krajczyński został nowym oficjałem Sądu Biskupiego w Płocku. Nominację odebrał 10 lutego br. z rąk biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę