Aktualności

Rekolekcyjno-narciarskie ferie „Wojska Gedeona

Rekolekcyjno-narciarskie ferie „Wojska Gedeona

Budzenie do żywej wiary, koncert TAU, budowanie pięknych relacji i młodzieńcza radość, jazda na nartach – to wszystko działo się podczas zimowych rekolekcji wspólnoty „Wojsko Gedeona”. Uczestniczyło w nich niemalże 100 młodych osób. czytaj więcej

30 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w diecezji płockiej
foto: Ilona Krawczyk-Krajczyńska/Foto Gość

30 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w diecezji płockiej

W diecezji płockiej jest 30 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Upoważnienia do pełnienia tej posługi wręczył im 26 lutego br. biskup pomocniczy Mirosław Milewski, po rekolekcjach w Ośrodku Caritas Diecezji Płockiej w Popowie. Przyjęcie upoważnień poprzedziła formacja. czytaj więcej

Eucharystia w 92. rocznicę objawienia Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie
plock.gosc.pl

Eucharystia w 92. rocznicę objawienia Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku 26 lutego br. sprawowana była Eucharystia z okazji 92. rocznicy pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie Kowalskiej: - Jezus nas zaprasza i zobowiązuje, byśmy byli miłosierni - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski, W Eucharystii uczestniczyła s. Miriam Janiec, matka generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała mistyczka. czytaj więcej

Rolnicy z diecezji płockiej wzięli udział w Wielkopostnym Dniu Zamyślenia

Rolnicy z diecezji płockiej wzięli udział w Wielkopostnym Dniu Zamyślenia

Msza św., konferencja o miejscu w Kościele oraz spotkanie z przedstawicielem rynku hurtowego, złożyły się na Wielkopostny Dzień Zamyślenia dla Rolników i Osób Związanych z Rolnictwem, który 25 lutego br. odbył się w parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie. Organizatorem spotkania był ks. kan. Marek Dyga, diecezjalny duszpasterz rolników. czytaj więcej

Droga Krzyżowa wynagradzająca w bazylice katedralnej

Droga Krzyżowa wynagradzająca w bazylice katedralnej

W Dniu Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich (24 lutego br.) w bazylice katedralnej płockiej sprawowano nabożeństwo Drogi Krzyżowej wynagradzającej, z udziałem biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego i biskupa pomocniczego Mirosława Milewskiego: - Jezus idzie z cierpiącymi Drogą Krzyżową – powiedział ordynariusz diecezji płockiej. czytaj więcej

Zbiórka świec dla Żytomierza

Zbiórka świec dla Żytomierza

Na prośbę prezydenta miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego i za aprobatą biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego zwracamy się do duszpasterzy diecezji płockiej o przekazywanie zużytych świec i paschałów, które po przetworzeniu mogą posłużyć mieszkańcom Żytomierza na Ukrainie. Jest to partnerskie miasto Płocka. czytaj więcej

Modlitwa z pacjentami i pracownikami szpitala psychiatrycznego w Gostyninie Zalesiu

Modlitwa z pacjentami i pracownikami szpitala psychiatrycznego w Gostyninie Zalesiu

- Najlepszym lekarstwem jest Jezus – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski do pacjentów i pracowników Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie. W tym roku szpital obchodzi 90. rocznicę powstania.   czytaj więcej

Ks. biskup: Szymon Stułkowski: musimy zdjąć maski i zobaczyć podobieństwo do Boga

Ks. biskup: Szymon Stułkowski: musimy zdjąć maski i zobaczyć podobieństwo do Boga

- Wielki Post to czas, kiedy musimy zdjąć maski i zobaczyć, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w Środę Popielcową (22 lutego br.). Przewodniczył wieczornej Mszy św. w bazylice katedralnej płockiej, z obrzędem posypania głów popiołem na początku Wielkiego Postu. czytaj więcej

Uroczystości w 82. rocznicę wywiezienia Żydów z miasta przez Niemców

Uroczystości w 82. rocznicę wywiezienia Żydów z miasta przez Niemców

82 lata temu, 21 lutego 1941 roku, Niemcy po raz pierwszy wywieźli z Płocka do obozu w Działdowie około 4 tysięcy Żydów. W 82. rocznicę tego tragicznego wydarzenia kwiaty na Cmentarzu Żydowskim w Płocku złożyli między innymi Shani Tayar, wiceambasador Izraela w Polsce, prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i biskup płocki Szymon Stułkowski. czytaj więcej

Wsparcie Caritas Diecezji Płockiej dla Ukrainy w 2022 roku

Wsparcie Caritas Diecezji Płockiej dla Ukrainy w 2022 roku

Caritas Diecezji Płockiej w 2022 roku wsparła materialnie i finansowo Ukraińców w ich ojczyźnie oraz w Polsce. Łączna, szacowana wartość pomocy finansowej, przekazanej ludności z Ukrainy (w Polsce i w Ukrainie) wyniosła ponad 1 mln 200 tys. zł. Akcje pomocowe koordynowało Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Diecezji Płockiej. czytaj więcej

Dzień patronalny Księży Biskupów Romana Marcinkowskiego i Mirosława Milewskiego

Dzień patronalny Księży Biskupów Romana Marcinkowskiego i Mirosława Milewskiego

W dniu 28 lutego br. (wtorek) Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski, Biskup Senior i Ksiądz Biskup Mirosław Milewski, Biskup Pomocniczy, obchodzić będą swój dzień patronalny. czytaj więcej

Młodzież z diecezji płockiej uczestniczyła w Oazie Ewangelizacyjnej w górach

Młodzież z diecezji płockiej uczestniczyła w Oazie Ewangelizacyjnej w górach

Grupa młodzieży z diecezji płockiej wzięła udział w Oazie Ewangelizacyjnej, jaką zorganizowano w Małym Cichym w Tatrach: - Oaza Ewangelizacyjna przygotowuje do czynnego udziału w tradycyjnej Oazie, czyli Ruchu Światło-Życie. między innymi pomaga w tworzeniu relacji, co jest bardzo ważne po pandemii – powiedział ks. dr Grzegorz Zakrzewski, jeden z prowadzących Oazę Ewangelizacyjną.      czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę