Egzamin na tamie

Jak co roku w październiku wraz z grupą przyjaciół wybieram się rowerem z Gostynina na tamę do Włocławka aby uczcić pamięć błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Zazwyczaj wyruszamy w kierunku Nowego Duninowa, na bulwarze w tej miejscowości spotykamy się z płockimi rowerzystami i już razem podążamy do Włocławka. Z powrotem wracamy przez Smólnik piękną trasą Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Z pogodą jest różnie o tej porze roku, czasami jest zimno i pada deszcz, jednak to nie ma żadnego znaczenia. Jedziemy podziwiając piękne tereny i wspominając błogosławionego męczennika.

Jak co roku w październiku wraz z grupą przyjaciół wybieram się rowerem z Gostynina na tamę do Włocławka aby uczcić pamięć błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Zazwyczaj wyruszamy w kierunku Nowego Duninowa, na bulwarze w tej miejscowości spotykamy się z płockimi rowerzystami i już razem podążamy do Włocławka. Z powrotem wracamy przez Smólnik piękną trasą Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Z pogodą jest różnie o tej porze roku, czasami jest zimno i pada deszcz, jednak to nie ma żadnego znaczenia. Jedziemy podziwiając piękne tereny i wspominając błogosławionego męczennika.  

Ilekroć stoję w miejscu męczeńskiej śmierci kapelana Solidarności próbuję sobie wyobrazić jak wyglądały ostatnie godziny Jego życia. To, że był odważnym człowiekiem głoszącym prawdę i wiarę w Boga, nie ulega wątpliwości. Już w wojsku próbowano Go poniżyć i złamać właśnie za wiarę. Nie ugiął się przed nikim ani przed niczym dla głoszenia prawdy, która kosztuje i wyzwala.

Zabójców znamy ale przecież są poważne podejrzenia, że za morderstwem mogły stać ówczesne władze PRL. Kiedy tak wracam wspomnieniami do ponurych czasów zakłamanej, ludowej Polski, to cieszę się, że żyjemy w wolnym i demokratycznym kraju.  

Ksiądz Jerzy w swoich kazaniach mówił o Polsce wolnej, solidarnej i  demokratycznej. Dziś taką właśnie Polskę mamy. Czasami to aż tej wolności jest za dużo, choćby w przestrzeni publicznej. Ile to zła wylewa się w dyskursie publicznym teraz w trakcie wyborów samorządowych, a pamiętajmy, że zło jest możliwe wskutek ludzkiej wolności. Obserwujemy jak rywalizują ze sobą kandydaci czy choćby sami wyborcy i obojętnie czy będzie to w Łodzi, Gostyninie czy malutkiej wsi, widzimy dokładnie jak się szerzy zło. Ludzie z wyrokami i marnej reputacji odnoszą spektakularne wyniki w wyborach i śmieją się z demokracji, a bardzo możliwe, że i z wyborców. Widać wyraźnie jak dobro ściera się ze złem. Ktoś musi głosować na tych cwaniaków. Kto i dlaczego?

Ksiądz Jerzy Popiełuszko powtarzał za św. Pawłem aby zło dobrem zwyciężać i tego się trzymajmy.

Biskup włocławski Wiesław Mering podczas tegorocznych uroczystości powiedział, że tama to jest jedno z najważniejszych miejsc w Polsce. Tutaj ludzie dokonują swoistego egzaminu z myślenia o swojej Ojczyźnie i uczą się miłości do Polski. Kolejna okazja do egzaminu na tamie za rok, już teraz zapraszam do wspólnej wyprawy rowerowej.  


Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę