Opowiedzieć się za prawdą

Z radością przyjąłem wiadomość, że gostynińscy rowerzyści po raz drugi pojadą do Włocławka, aby uczcić pamięć błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Lubię jeździć na rowerze, a ksiądz Jerzy jest dla mnie świadkiem piękna i prawdy, więc nie mogło mnie zabraknąć w niedzielę 19 października w peletonie. Grupa liczyła 14 osób. Z Gostynina wyjechaliśmy ok. godz. 8.00, do Włocławka udaliśmy się malowniczymi leśnymi drogami. Piękna słoneczna pogoda i wspaniała atmosfera – to wszystko sprawiło, że zanim się obejrzeliśmy, staliśmy już na miejscu zbrodni legendarnego kapelana robotników.

Z radością przyjąłem wiadomość, że gostynińscy rowerzyści po raz drugi pojadą do Włocławka, aby uczcić pamięć błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Lubię jeździć na rowerze, a ksiądz Jerzy jest dla mnie świadkiem piękna i prawdy, więc nie mogło mnie zabraknąć w niedzielę 19 października w peletonie. Grupa liczyła 14 osób. Z Gostynina wyjechaliśmy ok. godz. 8.00, do Włocławka udaliśmy się malowniczymi leśnymi drogami. Piękna słoneczna pogoda i wspaniała atmosfera – to wszystko sprawiło, że zanim się obejrzeliśmy, staliśmy już na miejscu zbrodni legendarnego kapelana robotników.

Na tamie zapanowała cisza. Wspominaliśmy męczennika, który wzywał w swoich kazaniach byśmy byli silni miłością, modlili się za braci błądzących, nie potępiając nikogo, lecz demaskując zło. 

Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że okres PRL był okrutny i zły. Dzisiaj mamy wolny kraj, ale niestety, ludzie są okrutni i źli.

Czy dziś ks. Jerzy też nawoływałby z ambony – Zło dobrem zwyciężaj? Myślę, że nie byłby bierny na panoszące się zło.

Ganiłby rządzących i wspierał robotników. Ganiłby cwaniaków i wspierał pokrzywdzonych.

Ks. Jerzy Popiełuszko mówił, że gdyby większość Polaków wkroczyła na drogę prawdy w latach PRL, to stalibyśmy się narodem wolnym. Jakże te słowa są aktualne w moim Gostyninie, gdzie od stycznia tego roku miastem rządzi burmistrz skazany prawomocnym wyrokiem, a jego klika nie widzi w tym nic złego. Gdyby większość radnych miasta wkroczyła na drogę prawdy, to skazanego już by nie było od lutego. Niestety, podczas głosowania nad odwołaniem skazanego, prywata i lojalność wobec przywódcy były ważniejsze. Gdzie honor tych ludzi? Gdzie morale? Gdzie dobro miasta? - pytaliśmy na tamie we Włocławku.

Skazany miał chęć wystartować w najbliższych wyborach na stanowisko burmistrza, a jakże, złożył nawet wniosek. Do tego człowieka nie dociera, że utracił prawo wybieralności. W wyborach wystartuje jego przyjaciółka, obecna wiceburmistrz Jadwiga Kaczor. Oboje bajdurzyli od lat o świetlanej przyszłości Gostynina, o budowie term wartych prawie 300 mln zł. Dziś termami zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Płocku.

Jeżeli większość mieszkańców Gostynina opowie się za prawdą, to kandydatka skazanego burmistrza nie ma szans.

Ks. Jerzy Popiełuszko mówił, że nie da się oszukać życia, podobnie jak ziemi. Jeśli rzuci się w ziemię plewy, to zbierze się chwasty. 16 listopada podejmiemy ważne decyzje odnośnie samorządowców. Jeśli wybierzemy plewy, to nie spodziewajmy się, że doczekamy obfitego plonu. 

Pozdrawiam uczestników wyprawy do Włocławka. Do zobaczenia za rok.

niedziela, 2 listopada 2014

Udostępnij:
Autor wpisu Andrzej Adamski
 Andrzej Adamski
Dziennikarz, twórca portalu gostynin24.pl. Mieszka w Gostyninie.

Zobacz także:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę