Maciej Jastrzębski

Pola malowane zbożem

Pola malowane zbożem

Wiejskie wakacje trwają
Bóg u was jakby bliższy jest…

Bóg u was jakby bliższy jest…

Refleksje na Boże Ciało...
Przyszli i podziękowali

Przyszli i podziękowali

Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój...
Marzenia sprzed 25 lat

Marzenia sprzed 25 lat

Marzenia księdza i smak wolności...
A co się robi w niebie?

A co się robi w niebie?

Kiedyś zapytałem...bo było WNIEBOWSTĄPIENIE!
Wybory europejskie na wsi

Wybory europejskie na wsi

Nic nie muszę, ale wszystko mogę...
Na Dzień Matki, Dziecka, Ojca. Na dzień RODZINNY.

Na Dzień Matki, Dziecka, Ojca. Na dzień RODZINNY.

Dzikie róże już zakwitły w moim ogrodzie, więc...
Tryptyk sakramentalny

Tryptyk sakramentalny

Sakramenty są naszą drogą do zbawienia w Kościele. Zapraszam do ich odnawiania i wdzięczności za ten dar...
Matce, która wszystko rozumie

Matce, która wszystko rozumie

Tobie powierzam mą drogę...
Chwalcie łąki umajone!

Chwalcie łąki umajone!

Niech się święci maj...
Pozdrowienia z Watykanu

Pozdrowienia z Watykanu

...nie potrzebuje aklamacji sejmowych. Wystarczą otwarte drzwi świątyni…
Ta obecność zobowiązuje…

Ta obecność zobowiązuje…

Spełniło się marzenie: Jan Paweł II przyjechał do nas!
Apap z „Krzyżykiem” bez recepty.

Apap z „Krzyżykiem” bez recepty.

Krzyż Jezusa Chrystusa jest najlepszym lekarstwem na bóle duszy, serca, głowy, bóle życia...
Umywać nogi

Umywać nogi

A ile ksiądz zarabia i co właściwie robi...? Umywa nogi!
Wielkanoc to, czy Boże Narodzenie?

Wielkanoc to, czy Boże Narodzenie?

Lubię otrzymywać kartki pocztowe...

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę