Dokumenty:

Komisja do spraw ekonomicznych i zarządzania dobrami doczesnymi kościoła