XLIII Synod Diecezji Płockiej

Dokumenty:

Komisja do spraw struktur i instytucji diecezjalnych