Biskup pomocniczy Mirosław Milewski

Biskup pochodzi z parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Urodził się 26 lutego 1971 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku i 14 czerwca 1997 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego. Następnie pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa w Zakroczymiu.

W roku 1998 został skierowany na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zwieńczone w 2004 roku uzyskaniem doktoratu z socjologii. Pracę zatytułowaną „Społeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec AIDS” napisał pod kierunkiem ks. prof. Janusza Mariańskiego. W czasie studiów był kapelanem sióstr karmelitanek klauzurowych w Dysie koło Lublina.

Po powrocie ze studiów, w 2004 roku, pracował w Kurii Diecezjalnej a następnie w roku 2005 podjął pracę wykładowcy i wychowawcy w płockim seminarium duchownym. W tamtym czasie przez dwa lata pełnił funkcję prefekta ds. wychowawczych. W seminarium do dnia dzisiejszego jest wykładowcą katolickiej nauki społecznej i teologii pastoralnej. W latach 2007-2008 był również dyrektorem Soborowego Studium Teologiczno-Pastoralnego. Przez kilka lat był także wykładowcą socjologii i katolickiej nauki społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych i recenzji.

W roku 2008 biskup płocki Piotr Libera powierzył księdzu Milewskiemu obowiązki kanclerza Kurii, a w 2009 mianował go wikariuszem generalnym diecezji płockiej. Został wtedy również mianowany członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. W roku 2012 Ojciec Święty Benedykt XVI odznaczył ks. Milewskiego godnością Kapelana Jego Świątobliwości (prałata).

Dewizą biskupią biskupa pomocniczego diecezji płockiej są słowa Nolite timere (Nie lękajcie się), zaczerpnięte z Ewangelii według św. Mateusza 17,7. 

Najbliższe wydarzenia >>

Bierzmowanie

Rogozino 

Msza św. na rozpoczęcie Synodu

Płock, Bazylika Katedralna, godz. 15.00

Rekolekcje KEP

Częstochowa

Rekolekcje KEP

Częstochowa

Rekolekcje KEP

Częstochowa

Zebranie KEP

Jasna Góra

Rekolekcje KEP

Częstochowa

Zebranie KEP

Jasna Góra

Msza Krzyżma - Wielki Czwartek, 9 kwietnia 2020 r.

W tych dniach wróciła do mnie pewne w historia z przeszłości… W roku 410 Wizygoci najechali Rzym, wydawało się ówczesnym ludziom, że nastał koniec świata. Wtedy, w obliczu tej olbrzymiej klęski cywilizacji, Augustyn z Hippony napisał swoje najważniejsze dzieło: De civitate Dei, czyli „Państwo Boże”. Przez czternaście lat tworzył traktat historiozoficzny o tym, jak właściwie rozumieć działanie Boga w dziejach świata. Ta książka wywarła znaczące piętno na kształtowanie tożsamości naszego Starego Kontynentu, rodzeniu się Europy. czytaj więcej

Poświęcenie odnowionego ołtarza i ambony Węgra, 2 lutego 2020 r. (II Niedziela Zwykła, Rok A)

1. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do waszej prastarej parafii i pięknej świątyni. Cieszę się niezmiernie, że razem przeżywamy niedzielę – Dzień Pański i jednocześnie uroczystość Ofiarowania Pańskiego. Drugie podziękowanie, czynię to z głębi serca, dotyczy troski o wasz kościół parafialny. Bóg zapłać, że upiększacie go i chronicie zabytkowe elementy. Wraz ze swoim proboszczem postanowiliście odnowić ważne elementy świątyni: ołtarz, na którym sprawowana jest Msza Święta a także ambonę, która jest miejscem głoszenia słowa Bożego. Jak mówi prorok, odnawiając tę świątynię „złożyliście Panu sprawiedliwą i miłą Mu ofiarę” (por. Ml 3,3-4). Dlatego z radością dokonam poświęcenia odrestaurowanych elementów świątyni. czytaj więcej

Mariawici, Płock, 24 stycznia 2020 r.

Wędrując z życzliwością płocką „ulicą ekumeniczną”, o której mówił w czasie niedzielnej Mszy św. Biskup Płocki Piotr Libera, doszliśmy, jak co roku, na zakończenie tego intensywnego tygodnia, do Świątyni Miłosierdzia i Miłości Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. W przygotowanym przez Maltańczyków programie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan dzisiejszy dzień otrzymał hasło: „Nawrócenie: przemień serce i umysł”. czytaj więcej

IV Diecezjalny Dzień Babci i Dziadka Ciechanów, parafia św. Piotra, 19 stycznia 2020 r. (II Niedzieli Zwykłej, A)

Choć to już czas zwykły w ciągu roku, to dzisiejsza liturgia jeszcze prowadzi nas do żłóbka Jezusa. Śpiew przed Ewangelią oznajmił ponownie znane nam dobrze słowa: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami” (J 1, 14a). Piękny, polski zwyczaj każe nam cieszyć się patrzeniem w Narodzonego Jezusa aż do dnia 2 lutego, czyli święta Ofiarowania Pańskiego. Śpiewamy jedyne w swoim rodzaju, nieznane w takiej liczbie na świecie kolędy, wspaniałe opowieści o tym, jak Bóg stał się człowiekiem i zbudował dom wśród naszych lichych domów. Kiedy zastanowimy się głębiej nad tajemnicą Bożego Narodzenia, prędzej czy później pomyślimy o naszej rodzinie, o osobach, dzięki którym kiedyś i dziś tak właśnie przeżywamy te święta. Wśród nich są także nasze babcie i nasi dziadkowie. Dziś z wdzięcznością myślimy właśnie o nich i serdecznie się do nich uśmiechamy. czytaj więcej

Odzyskanie praw miejskich przez Czerwińsk nad Wisłą Bazylika Czerwińska, 19 stycznia 2019 r. (II Niedziela Zwykła A)

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość odzyskania praw miejskich przez wasze miasto, po 150 latach. Bóg zapłać! Ogromnie cieszę się z faktu, że postanowiliście ten ważny dzień dla Czerwińska zacząć od modlitwy, od niedzielnej Mszy św. Na ołtarzu Pańskim z pokorą składamy dziś historię, teraźniejszość i przyszłość tego prastarego grodu. Prosimy jednocześnie o błogosławieństwo Boże dla wszystkich, którzy tu mieszkają, pracują, uczą się, przeżywają swoje życie albo lubią przybywać do tego niezwykłego miasta nad Wisłą, nad którym górują kamienne wieże bazyliki. czytaj więcej

Narodzenie Pańskie 2019 Bazylika Katedralna w Płocku

Gdyby ktoś zapytał nas, wędrujących w środku nocy do katedry, dlaczego rezygnujemy ze snu, pewnie bez większego zastanowienia odpowiedzielibyśmy, że idziemy świętować Boże Narodzenie. To oczywiste przecież, że chcemy ten dzień, jak co roku, przeżyć w bliskości Boga i Kościoła. Jeden z teologów tak opisał to cudowne wydarzenie: „Najwspanialsze objawienie poczęło się w Betlejem. (…) Bez Betlejem nadal kłanialibyśmy się Dagonowi, Molochowi, Wisznu czy innym bóstwom. (…) Narodzenie Jezusa jest najważniejszą datą w historii. Nie ma wieku geologicznego, nie ma bitwy ani objęcia tronu, nie ma odkrycia ani wynalazku, dającego się porównać z Betlejem…”  (Ottokár Prohászka). czytaj więcej

Spotkanie opłatkowe sióstr zakonnych na „Górkach” Płock, par. św. Maksymiliana Kolbego, 21 XII 2019 r.

Kochane Siostry, wdowy i dziewice – jesteście dla Kościoła wyjątkowe, bo poświęcone samemu Bogu. Kiedyś usłyszałyście głos Pana skierowany tylko do was. Kiedyś Jezus Chrystus w niezgłębionym swoim miłosierdziu wezwał właśnie was, każdą po imieniu, a wy odpowiedziałyście Mu: „Tak Panie, będzie jak sam chcesz…”. Zostałyście wybrane do służby w Kościele nie przez ślepy los czy przez przypadek, ale przez samego Boga. czytaj więcej

Kandydatura do święceń diakonatu i prezbiteratu kaplica seminaryjna - WSD Płock, 8 grudnia 2019 r.

1. „Przyodziani w szaty zbawienia”, jak czytamy dziś u proroka Izajasza (61,10), spotykamy się w ten adwentowy niedzielny wieczór, w kaplicy seminaryjnej, w uroczystość Maryi Niepokalanie Poczętej. Tej, która bez wahania powiedziała Bogu „fiat”. I za tę Jej zgodę szczególnie właśnie dziś czcimy Niepokalaną, która jak uczy Kościół, „(…) od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego” (Pius IX, Ineffabilis Deus, 1854 r.).  czytaj więcej

Uroczystość Chrystusa Króla 2019 Warszawa, 24 listopada 2019 r. (XXXIV niedz. zwykła)

„Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam!” – dobrze znamy słowa tej kościelnej pieśni, śpiewanej już od 94 lat na zakończenie roku liturgicznego, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Mamy niezwykłego Króla, bo jego panowanie, jak mówi psalmista, trwa od niepamiętnych czasów (por. Ps 74; 93). Wprawdzie chętnie wyobrazilibyśmy go sobie w wielkiej chwale, bo każdy król z tym się właśnie kojarzy, jednak król dzisiejszej Ewangelii (Łk 23,35-43), to król, który wymyka się takiemu myśleniu. Nie siedzi na hebanowym tronie w królewskich szatach, w ogromnej, tronowej sali, opływającej złotem. Nie ma w dłoniach berła ani na głowie korony, nie jest otoczony królewską świtą. czytaj więcej

Sympozjum KN WSD w Płocku, 22 XI 2019 r., św. Cecylii Bazylika Katedralna, Msza św. w formie nadzwyczajnej na rozpoczęcie 42. Sympozjum KN WSD

Obchodzona w tym roku 80. rocznica wybuchu II wojny światowej jest stosowną okazją do modlitwy za ofiary tamtego okrutnego konfliktu i wdzięczności za złożone przez nich życie, co z czasem nabrało nowego znaczenia i zostaje dziś właściwie odczytane. Wydarzenia lat 1939-1945 na ziemiach polskich były okresem ogromnej hekatomby nie tylko bezcennych i niezapomnianych ludzkich istnień, ale także znaczących zniszczeń dzieł kultury i sztuki, rabunku mienia, grabieży tego, co przez wieki było obrazem ducha polskiego. Tegorocznym obradom sympozjalnym towarzyszy wystawa „Rzeczpospolita utracona” ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, która obrazuje „okaleczenie narodu”, ale także moc wielu Polaków, którzy nawet w tak skrajnych warunkach umieli „zachować się jak trzeba” i walczyć o wartości w świecie, który te wartości chciał odrzeć z prawdy. czytaj więcej

101. rocznica odzyskania niepodległości – Płock, 11 listopada 2019 r.

Czcigodni Kapłani! Szanowni Przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i miejskich oraz Poczty Sztandarowe! Drodze wierni Parafii katedralnej! Drodzy Bracia i Siostry (także Ci modlący się z nami za pośrednictwem fal Katolickiego Radia Płock)! Pozdrawiam Was wszystkich ze Wzgórza Tumskiego w dniu naszego narodowego święta! czytaj więcej

250. rocznica konsekracji kościoła w Żurominku Kapitulnym Żurominek Kapitulny, 20 października 2019 r.

Czcigodni Kapłani z Księdzem Proboszczem Robertem! Drodzy goście! Kochane Siostry i Bracia! Zgromadziliśmy się w tę październikową niedzielę wokół stołu Pańskiego w parafii, która szczyci się długą i chlubną historią: wasza wspólnota została powołana do życia w odległym XIII wieku. Zbudowano wtedy pierwszy drewniany kościół. Do czasów współczesnych przetrwał jednak dopiero jego następca, również drewniany, konsekrowany Roku Pańskiego 1769 przez biskupa sufragana płockiego Kazimierza Rokitnickiego. Dziś przeżywamy 250. rocznicę konsekracji tej wyjątkowej świątyni, której strzegą, jak w duchowym sensie, dwaj święci biskupi – Wojciech i Stanisław. czytaj więcej

Inauguracja roku akademickiego WSD w Płocku 2019/2020 Czytania z dnia – czwartek XXVIII tygodnia zwykłego (Rz 3, 21-30a; Łk 11, 47-54)

Trudno byłoby wyobrazić sobie mapę wiary i kultury Mazowsza bez naszego seminarium duchownego, które jest jedną z najstarszych tego typu instytucji w Polsce. Dziś po raz 425 zostaje rozpoczęty nowy rok akademicki w tej zasłużonej uczelni. 9 września 1594 r. biskup Wojciech Baranowski założył w Pułtusku, nie bez sprzeciwu pewnej części diecezjan i duchowieństwa, zgodnie z zarządzeniami Soboru Trydenckiego, seminarium duchowne dla diecezji płockiej. Po Wrocławiu, Braniewie, Włocławku, Poznaniu, Wilnie, Kaliszu i Krakowie, to właśnie w Pułtusku, znanym z istniejącego wówczas kolegium jezuitów, powstała nasza pierwsza Alma Mater. Dziś z wdzięcznością patrzymy w cztery i ćwierć wieku przeszłości tej uczelni, dziękując Bogu za to, że mimo różnych trudności trwała i przetrwała, by uczyć – jak chciał w dekrecie wspomniany bp Baranowski – tego „co konieczne byłoby dla dostarczenia dobrych nauczycieli i wiernych robotników dla uprawy winnicy Pana”. Dziękujemy za całą rzeszę ludzi, światłych, oddanych, ofiarnych, kapłanów i hojnych świeckich, dzięki których pracy to nasze seminarium, najpierw w Pułtusku, a od 1710 r. tutaj, w Płocku, było miejscem przygotowywania do żniwa młodzieńców, pochodzących z naszych mazowieckich rodzin. Niech w ciągu obecnego roku akademickiego nie zabraknie w murach tej kaplicy słów wdzięczności dla ludzi dobrej woli, którzy budowali i ciągle tworzą seminarium duchowne, by trwało jako ważne miejsce w sercu diecezji. czytaj więcej

Msza św. za pomordowanych w Lasach Skrwileńskich Skrwilno, 6 października 2019 r. (XXVII niedz. zwykł. C)

 „Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na Niebie, Zapomnij o mnie!” (A. Mickiewicz „Dziady”). Spotykamy się dziś w miejscu, które kilkadziesiąt lat temu bardzo boleśnie naznaczone zostało męczeństwem narodu polskiego. Jesteśmy tu, bo zbrodnie przeciw ludzkości nigdy się nie przedawniają. Ten las kaźni każdego roku gromadzi duchowieństwo i wiernych, modlących się o wieczne odpoczywanie dla Polaków, którzy zostali z premedytacją zamordowani podczas nieludzkiej Intelligenzaktion czyli „akcji inteligencja”. Jej głównym celem, jak wiecie, była eksterminacja polskiej elity, głównie inteligencji.  czytaj więcej

Leonianum – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych 2019 Sikórz, 5 października 2019 r.

Tak się opatrznościowo składa, że Międzynarodowy Dzień Osób Starszych obchodzimy we wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, która odeszła do domu Ojca 5 października 1938 roku, czyli 81 lat temu.  czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę